Demokrati

Demokrati är den enda form av samhällsstyre som vill tillvara på alla människors intressen och viljor. Eftersom alla styrelseformer har olika kvalitet, mycket beroende på vilka människor det är som är intresserade av makt och vilken moral dessa människor har när det gäller rättvisa och delegering, … [Read more...]

Djurpolitik

- Forskning: Vi bör sträva mot en djurförsöksfri forskning, och framför allt en forskning som absolut inte är plågsam för djuren. - Minkfarmar, ett totalstopp för denna form av verksamhet. Många länder i Europa har kommit längre än vad Sverige har i denna fråga. - Djurens hälsa, långa och … [Read more...]

senaste nytt

[Read more...]

blomman

[Read more...]

slogan

http://demokraterna.org/2013/02/04/samhorighet/?preview=true&preview_id=1140&preview_nonce=5a0ef7606f … [Read more...]