Uttåg ur EU

EU-flaggor2

Sverige är inte längre en suverän stat. Läs detta en gång till och betänk att övriga nationer i Europa frigjort sig med svåra offer för att bli suveräna stater. Hur många förstår vad det innebär att Sverige är en lydprovins under alla suveräna EU-stater?

Det påminner om feodalsamhället där de fattiga arrendebönderna fick betala till godsägarna som levde gott emedan bönderna fick det allt sämre. Ovanpå det pågår nu en EU driven miljöförstörelse av Östersjön som också tycks gå den nordiska befolkningen spårlöst förbi.

Det är EU lagar som gäller över svenska. Vi kan exempelvis inte som britterna rösta för att lämna EU då det står i vår grundlag att vi är en EU-provins. Det är i praktiken ett landsförräderi farmrösta i riksdagen, inte av svenska folket.

Vi betalar årligen mellan 30-40 miljarder netto till EU:s budget och får smulor tillbaka som kräver omfattande ansökningsprocedurer. I raktiken är Sveire antingen uslast på detta eller så har EU bestämt att vi inte ska få mer. (Sveriges Riksdag EU-upplysning). Sverige förlorar genom sitt medlemskap inte bara miljarder som går till andra EU-länder. Ovanpå avgifter ligger kostnaderna för alla de människor och den administration som EU-deltagande kräver. Vi kan räkna på en insats kring 100 miljarder.
För att komma åt de bidrag som EU delar ut krävs ytterligare en omfattande administration och stor tidsåtgång så att man fyller i alla papper rätt.
Här kan EU liknas vid en Centralstyrning med makt att dominera samhället satsningar.

Effekten har blivit att bönderna har slutat hålla öppna landskap, Naturvårdsverket och ornitologer skyddar mellanskarven som har förödande effekt för hav och fiske, vi tvingas till öppna gränser för alla slags livsmedel så att vi inte längre vet vad det vi äter innehåller.

Sverige har varit dåliga på att få genom lyckade bidragsframställningar. När man lyckats har EU snabbt tagit tillbaka dem såsom de 500 miljoner som skulle gå till jordbruk och landsbygd men som Sverige tvingades betala tillbaka för något felaktigt kryss i ansökan.

Norge klarar sig bra utanför EU och Sverige borde göra samma sak.

Du som inte tror på centralstyrning och vill att vi prövar vårt EU medlemskap. EU som grundidé är bra. Särskilt bra var tanken om en gemensam valuta. Sverige gick med 1995 men gick aldrig med i EMU (Euron). –

Budgetunderskottet får inte vara större än 3 procent av BNP.

Budgetunderskottet i EU för 2011 var i genomsnitt 4,4 procent. Fortfarande ligger 17 medlemsstater över gränsen på högst tre procents budgetunderskott. Irland hade det högsta budgetunderskottet med 13,4 procent.

Sverige, tillsammans med Ungern och Estland, tillhör en liten skara med överskott i statsbudgeten.

Enligt EU:s regelverk får statsskulden för ett medlemsland inte vara högre än 60 procent av BNP. Det klarar bara 13 av 27 länder. I genomsnitt ligger EU-ländernas statsskulder på 82,5 procent, med högsta noteringen för den grekiska statsskulden: 170,6 procent av BNP. Mellan 2010 och 2011 ökade statsskulden i 21 länder.

Sverige avviker positivt från övriga länder och har både betalat av statsskulden och haft en relativt god tillväxt.

Tyskland har inte klarat skuldgränsen sedan 2001 då skulden låg på 59,1 procent. Grekland och Italien har tillsammans ett olustigt unionsrekord: de har inte klarat skuldgränsen något år sedan mätningarna startade 1995. MER

Verkligheten har visat att projektet inte håller. Vi har under alla år vi varit med pumpat in miljarder i EU och för varje miljard förlorat en halv. Vi har gått mer än 300 miljarder i förlust. Pengar som kunde ha gått till jobb, bostäder, bättre skola, vård och uppbyggnad av landsbygd och infrastruktur. Och vi har fått fattigpensionärer, tiggare och en en lång vårdkö för människor i behov av operation.

Hur långt ska det kunna gå innan vi återtar vår suveränitet

KOMMENTAR SVT 6 maj 2013
Svenskarnas förtroende för EU och euron sjunker

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: