Socialdemokraternas politik om vinster i välfärden

Socialdemokraternas kongress i Göteborg i april 2013 är i full gång. Kärnfrågan är vinster i välfärden.
På SR Nyheter kan man läsa:

Partistyrelsen vill begränsa företagens vinster i skola, vård och omsorg, genom hårdare regler. Men många i partiet vill helt förbjuda vinster i välfärden.

– Det här är en viktig fråga. Socialdemokraterna är det enda partiet som tar frågan på allvar. Den borgerliga sidan för knappt någon diskussion alls och från vänsterhåll har man egentligen bara sagt att man vill ha ett förbud, säger Jimmy Jansson, kongressombud och kommunalråd i Eskilstuna.

Han ser tre riktningar som Socialdemokraterna kan gå när det på fredag kommer att röstas om vinster i välfärden. Några vill ha ett tvärförbud just nu, andra förespråkar LO:s förslag, den så kallade nonprofit-linjen, med reglerade vinster. Sedan finns partistyrelsens linje.

Kongressombudet Daniel Suhonen, från tankesmedjan Katalys, är motståndare till vinstuttag.

– Jag tror dock inte att det blir ett förbud. Det handlar om att kraftfullt begränsa. Frågan är också hur man ska reglera marknaden. Man är för att människor ska kunna välja, men man är inte för att människor ska kunna välja det som är dåligt för välfärden, eller dess framtid.

Inga-Kari Fryklund är från ett av de företag diskussionen handlar om är också på plats på kongressen. Hon tillhör branschorganisationen Vårdföretagarna.

– Det här är viktig fråga för vår överlevnad. Debatten borde inte vara fokuserad på vinstfrågan. Det borde i stället vara fokus på kvalité. Det är otroligt viktigt med kvalité på både offentlig och privat vård och omsorg. Inför man en reglering kommer företagen att dra sig tillbaka och inte våga satsa.

Daniel Suhonen menar också att kvalité är det viktiga.

– Alla vill ha hög kvalité. Frågan är bara hur man får det? Oberoende forskning visar att hög bemanning garanterar hög kvalité. Många vinstdrivna äldreboenden har sämre bemanning, lägre personaltäthet och sämre utbildad personal. Tar man ut 15 procent ur en verksamhet, hade man kunnat anställa två lärare i stället.

Efter djupare diskussioner kommer det på fredag att röstas om vinster i välfärden.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: