S-kompromiss om skolan gick åt höger

S-kompromissen för vinst i skola och vård överger den solidariska modellen och blev ännu mer åt höger än tidigare.

Tomas Ramberg rapporterar i Sveriges Radio Eko från Socialdemokratiska kongressen, att kompromissen vid Socialdemokratiska kongressen om vinst i skolan blev sämre än tidigare förslag. Redan 2009 krävde socialdemokraterna att också redan existerande friskolor skulle ingå ett samarbetsavtal för att få fortsätta finnas.

Den förra partikongressen 2009 slog fast att:
– ”de folkvalda ska ha rätt att neka nyetableringar”
– friskolor måste ingå samarbetsavtal med kommunerna för att få starta. Kom de inte överens skulle etableringen skjutas upp.
– kommunernas åsikt ska ha ”avgörande” betydelse fanns med då, alltså just det ord som nu av många tolkats som att socialdemokraterna vill ge kommunerna vetorätt mot nya friskolor.

I lördagens beslut gäller det bara nya friskolor. En väsentlig skillnad för alla de privatägda skolor som sedan länge verkar runt om i landet.

Så i den mån något nytt bestämdes i går var det alltså att partiet backade på en viktig punkt.

2002, när Socialdemokraterna hade regeringsmakten, försökte den dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson ge kommunerna verktyg att kontrollera friskolorna. Det stupade på att partiets samarbetspartner Miljöpartiet sa nej.

Tillsammans med de borgerliga bildar Miljöpartiet fortfarande en politisk majoritet mot ökad kommunal makt och det är svårt att se hur Socialdemokraterna ens efter en valseger 2014 skulle kunna mobilisera en politisk majoritet som kan förverkliga kravet.

Det troliga är därför att kommunernas rätt att stoppa friskolor förblir en orealiserad punkt på önskelistorna från socialdemokratiska partikongresser.

Utdrag från:
Tomas Ramberg SR Ekot

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: