Ungdom i Sverige tappar mark visar Unicef undersökning

Sverige ligger på femte plats när barns allmänna välfärd ska rankas. När det gäller utbildning har dock Sverige fallit till botten. Det visar en ny undersökning från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs.

Svenska 15-åringars kunskaper har rasat rejält under 2000-talet, enligt en ny undersökning som FN:s barnfond Unicef gjort om barnens välfärd i 29 av världens rikaste länder. I undersökningen mättes 15-åringars kunskaper i tre kärnämnen. Sveriges rankas på en 18:e plats, sämre än både Ungern och USA och långt efter de övriga nordiska länderna. Kunskapsnivån bland 15-åringar är allra högst i Finland, som i Unicefs jämförelse hamnar en bra bit över både Kanada (2) och Nederländerna (3). (Text-TV 10 april 2013)

Att Finland ligger högst beror på att de nästan inga friskolor har, det är hela förklaringen! När skall man inse att man skapar analfabeter istället för bildade medborgare? (plt passagen)

Skolan svag länk i svenska barns välfärd


Rapporten från Unicefs banfond 10 april, 2013 Kategorier: Nyheter, Socialt utanförskap
Report Card 11: Child well-being in rich countries ingår i en serie rapporter där UNICEF undersöker barnfattigdom och socialt utanförskap i en rad rika länder. Den nya rapporten rankar bland annat länderna utifrån olika kriterier för barns välfärd.

Nederländerna, Finland, Island, Norge och Sverige hamnar totalt sett i toppen, medan fyra länder från södra Europa – Grekland, Italien, Portugal och Spanien – ligger i bottenskiktet.

När det gäller utbildning ligger dock Sverige riktigt illa till. Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det gäller elevers kunskaper.

De skyldiga till detta är allianspartierna, samt Miljöpartiet som bredde vägen för det svenska misslyckandet i skolan. Rasisterna SD stöder också denna skolans nedmontering. Även S har en del i skulden. Helt fri från detta står faktiskt Vänsterpartet. De har varit mot friskolorna från början. (plt passagen)

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats. Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ­– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.

I februari 2013 var omkring 157 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa, det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 26,4 procent.

Svensk ungdom halkar efter på alla områden.
Priset för detta?

Vad blir ditt val 2014
Börje Peratt

Svenska barn brister i flera kärnämnen
SvD: Sätt stopp för vinstuttag i skolan
Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: