Rekordlågt förtroende för EU

I de sex största EU-länderna har förtroendet för EU rasat katastrofalt, visar en undersökning av tankesmedjan European Council on Foreign Relations (April 2013). Detta följs upp med en svensk undersökning som visar att även svenska väljare nu saknar förtroende för EU

Störst är raset i Italien, Spanien och Tyskland. På frågan om brist för förtroende för EU svarade år 2007 Italien 28 %, Spanien 23 % respektive Tyskland 36 % att de saknar förtroende för EU .

I april 2013 är de negativa siffrorna avsevärt högre och i samtliga fall har fler än häften av väljarna ett bristande förtroende för EU.
Italien 53%
Spanien 72 % !
Tyskland 59 %

I Storbritannien har det bristande förtroendet ökat från 49 till 69 proc på 3 år.
SVT TEXT-TV 2013-04-25

Siffrorna fortsätter att sjunka och nu märks det även i Sverige

KOMMENTAR 6 maj 2013
SVT: Svenskarnas förtroende för EU och euron sjunker

Här uttalar idag endast 42 % av väljarna stöd för EU. Om det innebär 58 % bristande förtroende är inte uttalat men högst sannolikt är majoriteten av svenska väljare idag skeptiska till EU. Det är ett trendbrott.

BP

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: