Bankparasitmål, högsta domstol?

Flera upprop cirkulerar nu som rör grundbultarna i det svenska samhället. En viktig fråga är om detta engagemang kan förändra, förnya och lyfta demokratin. Knäckfrågan är en demokrati som utnyttjas av ett fåtal för egen vinning eller en demokrati som säkerställer allas rättigheter och möjligheter.

I skenet av detta kan nedanstående upprop kring bankernas agerande medvetandegöra problematiken och ställa krav på förändring.

”Du ska veta att vi banker äger domstolarna i det här
landet! Vi ska krossa dig som en liten lus!”

Är detta verkligen en citat från anställd vid Wallenbergs SEB med anledning av en advokats protest?

En som tagit sig an striden mot bankerna, som idag utnyttjar sin position till att gräva guld, är advokaten Henning Witte. På hans hemsida kan man läsa om ett föredrag som hölls i november 2012:

Avkriminalisera Finanssystemet! Unikt föredrag med Henning Witte

Finanskris, höga skatter, statsskulder, inflation och arbetslöshet är resultatet av vårt finanssystem, som är ett kriminellt pyramidspel. Det behövs bara tre ändringar och en övergångsreglering, för att komma ur kriserna, ta finansoligarkernas makt och återge arbetarna sin rättmätiga position:

  1. Förbjud privata banker att producera pengar! Förstatliga pengar, men inte banker!
  2. Pengar får inte produceras som lån, utan som ränte- och återbetalningsfria utbetalningar från staten, s.k. arbetspengar!
  3. Knyt pengar till arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr!
  4. Återför de kriminella smygexproprieringarna, pyramidspelets frukter, till folket, genom att bl.a. höja kapitaltäckningskravet till 100 % !

Henning Witte lät SEB, sommaren 2012 dra honom inför domstol i Norrköping i ett rutinartat betalningsärende rörande en obetald ränta på ett plastkort.
I sitt överklagande till Högsta Domstolen förklarar Witte vad tvisten egentligen handlar om:

”De flesta tror att det är enbart Riksbanken som gör pengar och att de privata bankerna lånar ut pengar de redan har, antingen genom inlåning eller att de själva lånat pengar hos Riksbanken eller annan.

De privata bankernas i smyg tagna privilegium att själva kunna producera pengar (det är därför en oktroj är så dyr), medför stora skador för samhället. Inte bara att det möjliggör en smygexpropriering på sju olika nivåer, det orsakar massarbetslöshet, inflation, höga skatter, statsskulder, onödigt dyra produkter och mycket mer.

Om enbart Riksbanken hade möjlighet att tillverka pengar, skulle alla dessa samhällsproblem inte finnas, då det enbart skulle finnas lagliga betalningsmedel i omlopp.

Att en domstol fastslår, att de digitala pengar som privatbankerna tillverkar, är olagliga betalningsmedel, och därför inte återbetalningsbara, är av central vikt för det svenska samhället som helhet och kan vara startpunkten för en penningreform som inför stabila och ärliga förhållanden i Sverige.

Det är av synnerligen stor vikt för ledningen av rättstillämpningen att detta mål prövas av Högsta domstolen, därför att privatbankernas olagliga sätt att emittera pengar jämte Riksbanken skadar och skakar hela samhället i sina grundvalar.”

Inlägget fortsätter med ett upprop som man uppmanas att underteckna.

Javisst! Om inte annat för att få en seriös granskning till stånd och upplysa oss vanliga om vad som pågår.

BP

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: