Friskolor i Norge får inte vara vinstdrivande

I Norge är det förbjudet driva skola med vinst. Norska Höyre vill inte ha en ”marknad” på skolans område. Den norska högerledaren Erna Solberg klargör denna position i Ekots lördagsintervju lördagen 11 maj.

– Det kommer inte att vara lukrativt att driva en privat skola i Norge. Anledningen till att vi vill ha det, är att vi vill ha dem som tänker alternativt. Stora privata koncerner som vill driva skolor i vinstsyfte är inte intressanta för Norge. säger Erna Solberg.

I Norge går 98 procent av alla barn i kommunala skolor. De enda friskolor som tillåts i dag är vissa med alternativ pedagogik eller religiös inriktning.

Det högerledaren efterlyser är fler pedagogiska alternativ.
Antingen ska de nya friskolorna drivas av stiftelser eller organisationer.
All eventuell vinst måste plöjas ner i skolverksamheten. Annars ska skolan förlora sitt tillstånd.

Dessutom ska en ny skola bara få etableras om den inte hotar den kommunala skolan.

– Vi menar att vi ska ge valfrihet till folk. Och det blir inte valfrihet om en ny friskola undergräver så mycket för den kommunala skolan att den inte kan drivas vidare, säger Erna Solberg.

När en ny ansökan om att öppna en friskola ska behandlas kommer kommunen få yttra sig över konsekvenserna. Det slutliga beslutet ska sedan fattas av det norska skolverket.

Text Citerad från SR hemsida: Monica Saarinen /Ekot

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: