Finanssystemets förestående krasch?

igår 13 maj visade Kunskapskanalen ”Kapitalismens återvändsgränd”. Den manar både till eftertanke, till förberedelser och till handling.

Det finns många begrepp för den nu existerande ekonomin ekonomism, ny ekonomi, nyliberalism och monetarism. Ingen av dem handlar om hushållning utan istället att berika sig på pengatransaktioner. Inte produktion utan att sälja och köpa pengar och att förränta dem genom lån och skuld.

Fiatsystem och Ponzibedrägeri
Alla har bundit sig till valutornas Titanic och det är dollarn.

Guldmyntfoten klipptes av Rickard Nixon
15 augusti 1971 kapade Richard Nixon banden och säkerheten i Guldmyntfoten. Säkerheten är istället knuten till dollar och en sedelpress som går dygnet runt utan säkerhet. Man trycker således pengar på luft.

End of the road


På svenska Kapitalismens återvändsgränd. Dokumentär av Tim Delmastro och Craig A Kocinski.
Vi är enligt denna dokumentär på väg mot hyperinflation där ekonomin kollapsar.
(Går i maj 2013 i Kunskapskanalen)

Världsekonomin gungar betänkligt och flera mellaneuropeiska länder ligger nära statskonkurs. Möjligheten att ”leva över sina tillgångar” med ständigt nya lån håller inte, vare sig för privatpersoner, företag, kommuner eller stater.

Det uppstår ett problem då pengar i sig används för sin egen tillväxt. Det innebär att börser spekulerar kring lönsamhet, företags aktier och länders penningvärden.
Spekulationer påverkar världsekonomi och människors privata ekonomi. Förväntningar styr och trots stora resurser på analyser så är det datoriserade robotars slumpmässiga val som satsar. Man kan säga att världsekonomin med dess börser är en enda stor tombola av förväntningar.

Det kanske mest radikala är förslag till att försöka ställa om det ekonomiska systemet bort från det kapitalistiska som bara gynnar dem som redan äger mest. Ett system som gynnar förräntning på stillasittande kapital och möjlighet att berika sig på valutafluktuationer. Ett system som utgår från egoism och inte samhällets bästa.

En annan filmare som också beskrivit problematiken är Peter Joseph med ZeitGeist-filmstrilogi

Av skäl angivna ovan är det mycket angeläget att närsamhället fungerar. Att vi har en levande och bördig landsbygd som producerar föda. Om det finansiella systemet kraschar blir födan guld värd.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: