Inkomstklyftorna har ökat dramatiskt under alliansen

En Ny OECD rapport bekräftar den orättvisa som Demokraterna har belyst och som det är nödvändigt att korrigera.

De senaste 30 åren har rika tagit från de fattiga. Vi vill justera det.
–Vi vill skapa en rättvis fördelning.

Sveriges Radio Nyheter rapporterar idag om en färsk OECD rapport som visar hur dramatiskt  inkomstklyftorna ökar i Sverige. ”Inkomstklyftorna större än någonsin”.

Runt fem procent av de svenska hushållen tjänar hälften av en normal medelinkomst.

Det här stämmer väl överens med de siffror som vi fått fram vid våra undersökningar, säger Hans Heggeman på statistiska centralbyrån, SCB till P1 Morgon.

Av  34 OECD-länderna är Sverige det land där inkomstspridningen ökat snabbast. Från att 1995 ha haft de minsta inkomstskillnaderna inom OECD ligger Sverige idag på fjortonde plats.

OECD:s siffror förvånar inte Hans Heggeman. Utvecklingen mot ökade inkomstklyftor har pågått under många år. Det har även SCB:s siffror visat.

– Klyftorna har ökat sedan 1970-talet, då vi kanske hade den jämnaste inkomstfördelningen mellan hushållen. Men sedan dess har alltså klyftorna sakta men säkert ökat, säger Hans Heggeman.

Förutom rättvisare löner vill Demokraterna:
–Vi vill återta skola och vård i samhällets regi och bygga ett medmänskligt samhälle.
–Vi vill ha en levande landsbygd med stabila grundnäringar där vi vet att produkterna kommer från goda förhållanden.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: