Rädda Östersjön och djurlivet nu!

Östersjön viktigaste ”organ” sviktar. Botten är nu på sina håll så syrefattig att den är i princip död.

Östersjöns överlevnad undermineras som vi redan vet av:

Men det finns också en annan stor fara för fisken och det är den kinesiska mellanskarven

Fiskens lekplatser i vikar och på grynnor hotas av den invasiva mellanskarven som kommer i tusental och rensar. När det inte finns något kvar flyttar fågeln så steg för steg försvinner den fisk som ska ligga till grund för kommande fisket.

I de förr så Gösrika områdena är nu fisken borta. Gösens närvaro har minskat radikalt och den stora skurken är Mellanskarven.

Att länderna kring Östersjön inte tar politiska beslut för att eliminera denna allvarliga miljöfara är ett stort svek mot både människa och djurliv.
Samtidigt krävs radikala åtgärder för att minska övergödningen.

Alla dessa allvarliga hot förutsätter en prestigelös, kompromisslös och samlad insats för att rädda Östersjön.

Tyvärr har ornitologer målat in sig i ett hörn och kämpar med alla medel för att försvara den destruktiva stammen av mellanskarv. Det är i praktiken ett förräderi mot natur, fauna, våra vatten och folket runt Östersjön.

Vi måste snarast inleda fri jakt året om på detta skadedjur.

Börje Peratt

Debatt: Östersjön måste räddas. Nu!
WWF: Framtidsrapport 2010
WWF 1 Juni 2013: Östersjöländerna misslyckas med att klara miljömålen.
SvD :”Klarar inte miljömålen för Östersjön
SVT: Ingen gör tillräckligt för att rädda Östersjön.
Sportfiskarna
WWF: En majoritet vill att Östersjön blir en valfråga.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: