EU hotar att lägga ned majoriteten av Sveriges flygplatser

EU har anvisat riktlinjer som innebär att 33 av 36 flygplatser i Sverige riskerar nedläggning. Det är ett dråpslag mot inte bara landsbygden utan svenska flygbranschen.

Sent omsider har man ändrat sig, att flygplatsstöd fortfarande ska vara tillåtet.

Offentligt stöd till flygplatser kommer även i fortsättningen att vara tillåtet inom EU, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

De nya riktlinjer för stöd till flygplatser som kommissionären Joaquin Almunia presenterade i dag blir därmed inte det dråpslag mot små svenska flygplatser som branschen befarat.

Stöd är tillåtet om det finns ”ett genuint behov för flygplatsen”, heter det i reglerna, som också tar hänsyn till flygplatsernas storlek. Även stöd till flygbolag ska vara tillåtet under begränsad tid på nya flyglinjer.

Sverige och svenskarna måste ändå fråga sig vad lagförslaget innebär och vilka konsekvenser det kan få i en framtid där Sverige knyts allt hårdare till EU.

Demokraterna anser att Sverige bör lämna EU.
Detta är ännu ett skäl.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: