Djurpolitik

– Forskning: Vi bör sträva mot en djurförsöksfri forskning, och framför allt en forskning som absolut inte är plågsam för djuren.

– Minkfarmar, ett totalstopp för denna form av verksamhet. Många länder i Europa har kommit längre än vad Sverige har i denna fråga.

– Djurens hälsa, långa och plågsamma transporter bör begränsas. Detta ligger i linje med nära marknader.

– Vargen. En friströvande varg utmanar delar av vårt land som håller boskap. Här kan man lära av Indiens tigerpolitik. Det finns åtgärder som håller varg borta från boskapsområden.

– Påverkan på andra länder och kontinenter beträffande djurhållning (läs Kina/Korea m fl).

– Husdjur. Här bör Sverige avgränsa vad som anses vara husdjur och vad som är djur som inte ska tillåtas i bostad.

– Fortsatt restriktiv hållning gentemot djur som inte ingår i nordisk fauna såsom mårdhunden och en övergång till skyddsjakt på djur av invasiv art som exempelvis den kinesiska mellanskarven.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: