GMO-kritisk studie visar att genmanipulerad föda är förödande för allt liv

Newsvoice har publicerat en artikel Vetenskaplig tidskrift böjer sig för Monsanto – drar tillbaka GMO-kritisk studie av Pelle Pettersson.

En avslöjande studie vittnar om enorma tumörer och förkortat liv som orsakas av genmanipulerad föda. Monsanto gör allt för att tysta ned sanningen och värvar forskare som självmant tar bort sina resultat. SVT visade en film om Monsanto 2008 men har inte för avsikt att reprisera den

Den en gång så respektabla tidskriften Food and Chemical Toxicology, som ges ut av förlaget Elsevier, har tydligen beslutat sig för att bryta mot dessa kriterier och meddelat att man drar tillbaka en långtidsstudie som man publicerade för ett år sedan, och som gäller de toxiska effekterna av en av Monsantos genetiskt modifierade organismer (GMO) – dess GM-majs kallad NK603.

Det här var en mycket viktig studie, eftersom det var den första och, förvånansvärt nog, hittills den enda långtidsstudie under kontrollerade förhållanden beträffande möjliga effekter på råttor av en föda av gm-majs som behandlats med Monsantos herbicid (växtdödande kemiskt ämne) Roundup.

”När det gällde honor var det 2–3 gånger fler som dog i de behandlade grupperna än i kontrollgrupperna, och de dog snabbare. Denna skillnad var synlig i tre hangrupper som matades med genetiskt modifierade organismer. Samtliga resultat var beroende av hormon och kön, och de patologiska profilerna var jämförbara. Honorna utvecklade nästan alltid stora brösttumörer oftare och tidigare än i kontrollgrupperna; hypofysen var det organ vars funktion var näst mest nedsatt; könshormonernas balans ändrades av GMO- och Roundup-behandlingarna. Blodstockning i levern och vävnadsdöd var 2,5–5,5 gånger vanligare hos behandlade hanar. Denna patologi bekräftades genom optisk mikroskopi och transmissionselektronmikroskopi. Påtagliga och allvarliga njursjukdomar var också generellt 1,3–2,3 gånger vanligare. Hanarna uppvisade 4 gånger fler stora kännbara tumörer än kontrollgrupperna …”

Hela artikeln på Newsvoice

USA upphäver förbud mot gengröda 21 juni 2010
Högsta domstolen i USA har upphävt en dom som förbjuder bioteknikföretaget Monsanto att sälja genförändrade alfalfafrön på den amerikanska marknaden.

På sin hemsida presenterar sig Monsanto som ett jordbruksföretag, vars syfte är att hjälpa bönder att producera hälsosammare livsmedel samtidigt som jordbrukets miljöpåverkan minskas.

Men vad finns det för risker med genmodifierade grödor? Vad säger forskarna? OVandana Shiva, fysikern som fått det alternativa Nobelpriset tvekar inte om sin uppfattning i boken ”Självmordsfrön”.

Se också Monsantos värld, fransk dokumentär från 2008 av journalisten Marie-Monigue Robin.

Ekologisk och Biodynamiskodling är omöjlig att bedriva bredvid genmodifierade grödor!

Av sådana skäl är det ytterst angeläget att stoppa Monsanto vid gränsen men ett skarpt förbud mot genmanipulerade grödor.
Vi ska satsa på närproducerat livsmedel och uppmuntra ekologisk odling och ekoproducerad föda.

/BP

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: