Inkomstklyftor hämmar tillväxten

Inkomstklyftor kan skapa långsammare eller mindre uthållig tillväxt. En mer jämlik fördelning kan däremot bidra positivt till ekonomisk utveckling.

De slutsatserna dras i en rapport gjord av ekonomer inom Internationella valutafonden (IMF).

Ekonomerna har analyserat förhållanden i IMF:s 188 medlemsstater. [1]

Även om studien inte speglar fondens officiella hållning ses den av en del bedömare som ett tecken på ett skifte i synen på ekonomisk ojämlikhet.

EXEKUTIV SAMMANFATTNING från IMF [2]

Ekonomer fokuserar i allt högre grad på kopplingen mellan ökande ojämlikhet och svagheter hos tillväxten. Rapporter inkluderar förhållandet mellan ojämlikhet, inflytande och ekonomiska cykler, som sår frön för kriser, och den roll som nationalekonomiska faktorer (speciellt påverkan från de rika) i att låta finansiella överskott orsaka ballonger som förgår kriser.

I tidigare arbeten, dokumenterade IMF en tvärs över landet relation genom flera decennier som återspeglar ojämlikhet och bräckligheten i den ekonomiska tillväxten. Vårt arbete bygger på en preliminär konsensus i litteraturen att ojämlikhet kan underminera framsteg inom hälsa och utbildning, mana fram investeringar som orsakar politisk och ekonomisk instabilitet, och underminerar den sociala konsensus som krävs för att anpassa sig till kriser, och på så sätt minska takten och hållbarheten hos tillväxtfaktorer.

Att jämställdhet verkar bidra till högre och mer hållbar tillväxt i sig tycks inte stödja insatser för att omfördela välståndet. I synnerhet kan orättvisor hämma tillväxten delvis därför att den framkallar försök som som blir kontraproduktiva. I en sådan situation, även om olikheten är dålig för tillväxt, kan skatter och överföringar vara fel åtgärd. Medan stora kontroverser omger dessa frågor bör vi inte dra slutsatsen att behandlingen av ojämlikhet kan vara värre för tillväxt än själva sjukdomen. Jämlikhetshöjande insatser kan hjälpa tillväxt : Skatter på aktiviteter som betalas till största delen av de rika (kanske överdrivet risktagande i finanssektorn) eller transfereringar som syftar till att uppmuntra bättre närvaro vid grundskolor i utvecklingsländer, är exempel. De makroekonomiska effekterna av omfördelningspolitik kommer att återspegla en balans mellan komponenterna i skattepaketet, och det är en empirisk fråga om omfördelning i praktiken är pro – eller anti – tillväxt .

Så vad betyder det?
Detta dokument är det första att dra nytta av en nyligen sammanställt tvärstudie över flera länder som särskiljer marknader ( före skatt och transfereringar ) olikheter från netto ( efter skatt och transfereringar ) ojämlikhetsfaktorer och tillåter oss att beräkna fördelningsöverföringar för ett stort antal länder under flera års observationer. Våra viktigaste slutsatser är : För det första , mer ojämlika samhällen tenderar att omfördela mer . Det är därför viktigt att förstå förhållandet mellan tillväxt och ojämlikhet och att skilja mellan marknad och utfallet av skillnader i nettovinster.
För det andra är lägre nettovinster och lägre ojämlikhet är kraftigt korrelerat med snabbare och mer hållbar tillväxt, för en viss grad av omfördelning. Dessa resultat ger starkt stöd för vårt tidigare arbete.
Och för det tredje, verkar omfördelning i allmänhet ha gynnsamma effekter på tillväxt, endast i extrema fall finns det vissa belägg för att det kan ha direkt negativa effekter på tillväxten. Alltså de kombinerade direkta och indirekta effekter av lägre ojämlikhet – i genomsnitt är pro – tillväxt.

Texten sammanställd av
Börje Peratt

Referens

SVT Text Torsdag 27 feb 2014

Redistribution, Inequality, and Growth IMF, Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, and Charalambos G. Tsangarides, Februray 2014 pdf

Dagens Arena Jämlikhet ger mer hållbar tillväxt Jonna Sima 28 feb 2014

AB Nu missar högern värderingsskiftet Karin Pettersson 7 jan 2014

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: