Kemiska gifter bakom bidöden

Neonikotinoiderna, fröbehandlingsmedel av imidakloprid och klotianidin på jordbruksgrödor, har blivit allt mer problematisk för biodlare

Neonikotinoider som anses ligga bakom bidöden kopplas nu också till senaste tidens nedgång i fåglar som lever nära jordbruksmark. Forskning visar för första gången den dominoeffekt till andra arter av klass insekticider kända för att skada bin. LÄNK

Biforskare har under de senaste åren kunnat koppla den aktuella binedgången till dessa gifter. Man ser nu att också fågelpopulationer minskar i rasande fart. Situationen har lett till partiella förbud mot användning av vissa neonikotinoider för specifika grödor i flera europeiska länder, bland annat Frankrike, Tyskland, Italien och Slovenien. Men giftproducenterna går nu till attack för att försvara sin produktion.

Börje Peratt

What are neonics

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: