EU exporterar inhumant tiggeri till Sverige

Diskussionen om tiggeri manar fram en diskussion om våra grundläggande värden, vår moral och mänskliga karaktär.

Det råder ingen tvekan om att det endast är i Sverige som politik, rättsstat och folk står handfallna. Inte bara EU utan även i övriga Norden skeppar man problematiken till det som man betraktar som en svagsint flathet som just Svenskt territorium utgör.

Den fria rörligheten ger oss inte bara serbisk spelmaffia som förstör förtroendet för ett område som vi trodde var skyddat och heligt nämligen idrottsrörelsen. Denna fria rörlighet ger oss också en tiggarinvasion av människor som är styrda av en helt annan moral än den som säger att man ska göra rätt för sig. Anledningen till det må vara hundraårig förföljelse och utsatthet. Men varför ska Sverige ensamt ta på sig organiserade tiggare och en alltmer utbredd inhumanitet. Vi måste ta tag i tiggerifrågan nu som en desperat Hedemorapolitiker uttrycker sig.

Handfallenheten tar sig i uttryck hur program som Karlavagnen i Sveriges Radio öppnar sina slussar för de rådvilla som till och med slutat gå till affären för att de mår så dåligt av att behöva passera tiggarna. Andra menar att även om det är anstötligt så ska vi hjälpa och så tråcklar man bakom sin skyddade fristad bortom tiggeriet fram ett populistisk försvar för att slippa åtgärda den inhumana situationen. [1]

Opinionen
Ja den kan mätas på olika sätt.
Novus hade före valet en mätning [2] som visade att 56 % vill förbjuda tiggeriet.
En annan mätning visade att 20% finner tiggeri obehagligt mot 4% för några år sedan. Är det då 80% som finner tiggeri naturligt och inte reagerar emedan 56% vill förbjuda det av andra skäl. Ja det rimmar inte.

Till den svagsinta dialogen kommer Enligt Michael Anefur (KD), nationell hemlöshetssamordnare, som menar ett förbud inte löser några problem.
– Det är väl ungefär lika enkelt att förbjuda tiggeri och tro att det löser något som att säga att vi förbjuder fattigdom.

Sverige har förbjudit prostitution liknelsen kanske haltar men den säger att vi kan lyfta bort ett oönskat beteende från gatorna.

Om vi inte sätter gränser här faller vi till marken för en tiggarinvasion och ett samhällstillstånd som fanns för över 100 år sedan. Förstår inte denna Anefur att vi med hans attityd uppmuntrar uppgivenhet och accepterar ett organiserat parasiterande. Förstår han inte att även ideella välgörenhetskrafter måste styra om sin insats från en redan ansatt inhemsk befolkning till denna invasion.
Ja under Alliansen har Sverige halkat ned i en ojämlikhet som bevisligen är i paritet med det orättvisa samhället för 100 år sedan.

Situationen är ännu inte ohållbar men flatheten kommer att leda till motsättningar och till att SD vid kommande val sannolikt ökar ytterligare. Ett stort antal människor i Sverige ser inget annat alternativ. Och det beror på oförmågan hos övriga partier.

Börje Peratt

Referenser

1) Tiggeriet är inte anstötligt
2) Novus: En majoritet vill förbjuda tiggeri i Sverige
3) Avellan: Inga tiggare på våra gator
4) Överväldigande norskt stöd för tiggeriförbud
5) Debatt: Vi måste ta tag tiggerifrågan nu!
5) Detta är inget bevis möjligen en indikation. ”ORGANISERAT TIGGERI BEVISAT” – Busslaster med tiggare. Youtube

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: