Försvarsallians Sverige – Finland på G

Sverige och Finland tar ett steg närmare en försvarsallians i och med ett djupare samarbete mellan länderna. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i dag att han gärna ser att arbetet fördjupas väldigt djupt och väldigt långt.

Detta initiativ står i linje med Demokraternas  förslag.

Hultqvist om samarbetet med Finland: ”Vi menar allvar” skriver Annie Reuterskiöld SR

– Jag tycker att det här är en rätt så omfattande agenda. En hög ambition som också i praktiken visar att vi nu menar allvar med det här, säger Hultqvist.

Det fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland innebär bland annat gemensamma flygövningar, så kallad cross border training, gemensamma ubåtsjaktsövningar och ett informationsutbyte mellan det svenska försvarsdepartementet och finska ministeriet.

Peter Hultqvist vill inte spekulera i om det fördjupade samarbetet kommer att leda till en finsk-svensk försvarsallians, men ÖB Sverker Göransson säger att dagens besked är en förutsättning för en framtida allians mellan Finland och Sverige.

– Om man bygger det här steg för steg så bygger vi ju förutsättningar efter de här politiska besluten som de sen kan ta ställning till och gå ytterligare ett steg.

Finlands försvarsminister Carl Haglund utesluter för egen del inte att försvarssamarbetet i framtiden inte bara gäller i fredstid utan också vid kriser.

”Ryssland ser svensk-finskt försvarssamarbete som ett hot”

Ett tätare försvarssamarbete mellan Sverige och Finland ses inte med blida ögon av Ryssland. Det uppfattas snarare som ett hot eftersom båda länderna samarbetar med försvarsorganisationen Nato. Det säger den ryske journalisten och försvarskommentatorn Alexander Golts skriver Karin Lundbäck SR.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: