”Den största riskökningen är dödsfall i andningsorganens sjukdomar”

SR rapporterar att Luftföroreningar ger många en för tidig död.

Luftföroreningar som partiklar och avgaser medför att mer än 5 000 varje år dör en för tidig död i Sverige. Det är slutsatsen i en ny rapport som sammanställts på uppdrag av Naturvårdsverket. Och enligt rapporten är vedeldning en stor riskfaktor, men också avgaser och vägdamm. 3000 av dessa döda antas bero på luftföroreningar i andra länder.

Mot det kan ställas att 12000 svenskar dör av rökning varje år.

Varje cigarett förkortar i genomsnitt livet med cirka 14 minuter. Rökning orsakar fler dödsfall före sjuttioårsåldern än bröstcancer, AIDS, trafikolyckor och drogmissbruk tillsammans.
Rökare som inte lyckas sluta, dör i genomsnitt tio år ”för tidigt”. Rökning tar livet av hälften av rökarna (det vill säga är själva dödsorsaken). 12000 svenskar dör av rökning varje år. (statistik Cancerfonden)

Passiv rökning dödar lika många som trafiken
Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av trafikolyckor. Cirka 200 dödsfall beräknas varje år bero på passiv rökning.

Tillbaka till Naturvårdsverkets rapport om luftföroreningar.

Det handlar bland annat också om utsläpp från trafik- och energisektorn i andra länder i Europa. Det orsakar cirka 3000 förtida dödsfall här. Sedan har vi förbränning i bilmotorer, som orsakar cirka 1300 förtida dödsfall och partiklar från väg- och däckslitage, cirka 200 dödsfall.

Denna utredning kommer fram till att kanske 2000 dör av luftföroreningar vi själva gör oss skyldiga till emedan 3000 dör av ”importerad” luft från andra länder.

I jämförelse med tobaksrökningens skadeverkningar är det sex gånger fler som dör av tobaksrökning än av andra luftföroreningar inom landet.

Som en läkare sa till en bekymrad Miljöpartist med en cigarett i handen. Det första du kan göra åt luftföroreningar är att fimpa.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: