Mehmet Kaplan tar inte avstånd från Sharia

Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan

I ett svar till en debattartikel om Mehmet Kaplan av Nalin Pekgul, författare och före detta riksdagsledamot (S) skriver Kaplan i en artikel Jag är inte fienden:

En liten krets av debattörer har på sista tiden ifrågasatt min demokratiska pålitlighet. (Mehmet Kaplan)

Mehmet Kaplan avfärdar kritiken med ett klassiskt maktspråk: ”En liten krets”, för att förminska betydelsen av dem som nu reagerat på hans agerande och uttalanden.

Vad har då Pekgul skrivit:

Sveriges Unga Muslimer, som Mehmet Kaplan har varit ordförande för 2000–2002, har till exempel bjudit in Riyadh ul Haq till Stockholmsmoskén. Riyadh ul Haq stödjer väpnat jihad och föraktar judar, kristna och hinduer. Andra hatpredikanter som har inbjudits till Sveriges Unga Muslimers möten är Abdullah Hakim Quick och Khalid Yasin. Det är ingenting att förvånas över att dessa rotlösa ungdomar låter sig inspireras och radikaliseras av dessa predikanter.

Hur länge ska man låta Sveriges Unga Muslimer och andra liknande organisationer, nu med Mehmet Kaplans stöd, komma undan med lama ursäkter med att de inte förstod vem de hade bjudit in? Det är oförlåtligt naivt att tro att man med pengar till den här typen av organisationer och moskéer ska motverka segregation och nå de ungdomar som radikaliseras.

Det är just den naiviteten som personer som Mehmet Kaplan räknar med och det är dags för alla som vill motverka radikalisering att inse vilken skada som Mehmet Kaplan och andra som han kan åstadkomma.(Nalin Pekgul)

På grund av rädsla för att stämplas som islamofob vågar ingen ifrågasätta Mehmet Kaplan och hans dolda agenda. Det här är inget annat än ett svek mot de människor som i första hand drabbas av islamisternas intolerans och förtryck.(Nalin Pekgul)

Mehmet Kaplan svarar på det:

Men på ett djupare plan handlar den här frågan om ifall människor med muslimsk tro har rätten att alls resonera intellektuellt, eller om vi kollektivt ska reduceras till andra klassens deltagare i den politiska debatten. (Mehmet Kaplan)

Han fortsätter sedan

Men jag skräms också av de ryggmärgsreaktioner som detta skapar hos vissa deltagare i debatten: Viljan att inte bara fördöma onda handlingar och onda människor, utan att på ett rent allmänt plan ta ifrån muslimer deras mänsklighet. Som är beredda att döma och fördöma muslimer på blotta misstanken, på en mening eller ett ord. Som i sin vilja att fördöma extremism fördömer varje resonemang från en muslim som är längre än en mening. (Mehmet Kaplan)

Inte någonstans har Pekgul angripit Islam. Däremot reagerar Kaplan med ryggmärgen och anser att kritik mot honom är rasistisk, islam- och muslimfientlig.

Inte på någon rad i hans långa artikel nämns sharia och han tar följdaktligen inget avstånd från sharia. Det är den mest uppenbara bekräftelsen rörande Mehmet Kaplans brist på trovärdighet.

Tobias Wikström kommenterar i en Ledare: Otillräckliga svar från Kaplan .

Kaplan menar att Pekguls kritik varit svepande. På denna punkt bemöts Kaplan av Wikström:

Däremot har han [Kaplan] fel i att kritiken är svepande. Nalin Pekgul pekar på tre, låt vara spridda i tiden, uttalanden som Mehmet Kaplan har gjort som vart och ett kan ifrågasättas utifrån hans roll som toppolitiker …

.. Nalin Pekguls allvarligaste anklagelse inte att han skulle vara aningslös inför svenska jihadister utan att han med sin hållning sviker ”de människor (i Sverige) som drabbas av islamisternas intolerans och förtryck”.

Nalin Pekgul hänvisade till tre konkreta uttalanden från Mehmet Kaplan. Därför är det rimligt att han inte passar på frågor om sin inställning till islamism. Det är inte tillräckligt att säga att han ”har varit väldigt tydlig genom åren” och att ”man måste lägga ut texten för att det ska bli begripligt”. Allmänna uttalanden om att religion och politik måste skiljas åt tillför inte heller något; huvudfrågan handlar om vilken makt islamistiska krafter har över svenska ungdomar, inte vilken makt de har över politiken…

Hans försvar på debattplats i torsdagens Di träffar därför bredvid målet. Där skrev han att ”på ett djupare plan handlar den här frågan om ifall människor med muslimsk tro har rätten att alls resonera intellektuellt”…

… att insinuant påpeka att han har sett Nalin Pekgul stå upp för flickors rätt att bära kjol men inte deras rätt att bära huvudduk (medan han anser att man ska stå upp för bägge). Nalin Pekguls kritik handlar ju om att religiösa organisationer har ett alltför starkt inflytande över människors liv; varför ska hon tvingas stå upp för något helt annat? (Tobias Wikström)

Som sagt, Kaplan tar inte avstånd från sharia och varför skulle han det, han har en dold agenda och det är att medverka till sharialagstiftning i Sverige. Därom råder inget tvivel.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: