Nominerade till Humanism & Kunskaps diplom 2015

14383333-origpic-a7977f

PRESSRELEASE
Nominerade till Humanism & Kunskaps diplom 2015

Föreningen Humanism & Kunskaps medlemmar har nominerat Ursula Flatters, Inga-Britt Ahlenius och Marika Formgren till DIPLOM-MOTTAGARE för ”Livslång gärning i humanismens tjänst” 2015.

Omröstning pågår nu bland medlemmarna.
-Diplomutdelning sker 5 dec då också priset ”Universe Globe” en vacker kristall-lampa av konstnär Staffan Lessner, Sweden Crystal Design delas ut med mottagarens namn ingraverad av konstnären.

Man kan läsa mer om de nominerade genom att klicka på länken Nomineringar till Humanism & Kunskaps diplom 2015. Namnrubrikerna går till mer utförliga artiklar. Nedan en kort motivering.

Ursula Flatters
Ursula Flatters är legitimerad läkare och verksamhetschef på Vidarkliniken, antroposofiskt sjukhus i Järna som hon var med och startade. Innebörden i denna holistiska vård är att se till hela människan och behandla genom alla sinnen. Trots att hon utsatts och förföljts av meningsmotståndare har hon under mer än 30 år verkat för att sprida kunskapen om komplementär medicin i Afrika, Asien, USA och Europa.

Inga-Britt Ahlenius
Inga-Britt Ahlenius har orädd och kunnigt under många år granskat makten och avslöjat korruptioner. Hon har med stark integritet vågat ta upp svåra frågor i internationella sammanhang och har ofta fått gehör för sina skarpa analyser och förslag.

Marika Formgren
Marika Formgren har som ledarskribent och senare som frilansjournalist drivit rätten att framföra åsikter enligt yttrandefriheten och god pressed.

Diplomutdelning sker 5 dec då också priset ”Universe Globe” en vacker kristall-lampa av konstnär Staffan Lessner, Sweden Crystal Design delas ut med mottagarens namn ingraverad av konstnären.

Diplomen som började delas ut 2014 har nu fokus på kvinnor och är en motpol till den grupp som delar ut förvillarpris, ett nidpris som ofta gått till starka kvinnor men som också drabbat flera av dessa kvinnor mycket hårt. Humanism & Kunskap försvarar den värdegrund som lett fram till mänskliga rättigheter och vill återerövra humanismen från den antihumanism som idag står för intolerans, förföljelse och likriktning.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: