Den röda tråden i S är samhällelig generositet

Novus 2016Efter katastrof-siffrorna i februari gör nu Socialdemokraterna en uppryckning i opinionen och har enligt Novus i mars 2016 återställt sin position som största parti.

I början av februari 2016 skrev jag att S och särskilt Stefan Löfvén behöver visioner och beslutsamhet

Sedan dess har Löfvén gjort ett strongt framträdande i EU. S har tagit ett antal beslut i migrationsfrågan och blivit tydligare när det rör kraven på EU.

Göran Persson: Inför förbud mot tiggeri

Göran Persson gjorde ett inhopp och krävde ett ställningstagande rörande det organiserade (romska) tiggeriet som han liksom jag vill få bort från Sverige.

Det hör inte hemma här och speglar inte våra värderingar om humanitet, arbetsmoral och socialt ansvar. S har på detta område historiskt anvisat en samhällsplan för solidaritet, trygghet och ett generöst omhändertagande om varandra. Tiggeri är förnedrande, skadligt för hälsan och förfärande för deras barns inställning till sina möjligheter genom den stigmatisering som folkgruppen ådrar sig. Här har S alltid kämpat för att stärka särskilt de svaga i samhället men också avkrävt en motprestation i arbetsmoral och att göra rätt för sig med de möjligheter man har. Den Socialdemokratiska handlingsförlamningen när det rör tiggeriet avspeglar en komplikation rörande den samhälleliga generositeten och en oförmåga sannolikt också baserad på en oro för att bli kallad rasist.

Det större problemet rör flyktingströmmen

Fredrik Reinfeld och Annie Lööf proklamerade öppen dörr utan att bry sig om att de sociala myndigheterna och immigrationen redan gick på knäna. Det har resulterat i en slags rebellrörelse som sätter eld på tänkta flyktinganläggningar. Nu har regeringen kvart över tolv stängt dörren men stor skada är redan skedd. Dock är problemet i första hand EU’s ”fria transfer” som när den nu testas i detta ytterläge visar sig inte hålla. Här prövas också EU i sin grund.

Jag tillerkänner Socialdemokratin en öppenhet och vision om ett samhälle som givit allt fler i samhället chansen till en god framtid med god utbildning och standard.
Jag tillerkänner också Socialdemokratin som den rörelse som lyckades lägga grund till fackföreningsrörelse så att arbetarna kunde få en säkrare och tryggare arbetsmiljö.
Detta är något som arbetsgivarsidan idag uppskattar då företagsamheten gynnas av en stabil verksamhet med ett demokratiskt spelrum för utbyte av erfarenheter och åsikter.
Jag tillerkänner även Socialdemokratin ambitionen att hos folket utveckla en kritisk hållning och modet att formulera sina åsikter.
Ja Socialdemokratin har haft en mycket gynnsam inverkan på samhällsbildningen, det är inte så konstigt att det också förekommer en del plumpar i protokollet. Särskilt gäller det myndigheter och utbildningsinstitutioner där gammal betongpolitik rotat sig rejält i väggar och ideologi. Naturvårdsverket, Socialstyrelsen m fl har många märkliga beslut att försvara som tycks det ha sin grund i en inrotad ideologi på tjänstemannanivå.

Jag tror att det är ett arv från Socialdemokratins tidigare dominans.  Resultatet är en urlakning av kompetens och konsekvensen har blivit beslut och åtgärder som inte gynnar befolkningen. Denna lista kan göras lång men jag nöjer mig med de områden jag kritiserat såsom: Svininfluensakampanjen och vanvettiga inköp av oprövat vaccin och påtvingande av en allmän vaccinering, skadlig för folkhälsan.

Ett annat område rör EU fridlysningen av den kinesiska mellanskarven en fågel vars utbredning gjort obotlig skada på svensk natur och för vår fiskeflotta. Naturvårdsverkets agerande här skulle i Kina gett svåra straff för landsförräderi.

Jag har som mångårig fritidspolitiker för C kunnat åse hur det egna partiet förvandlats till oigenkännlighet och där man lämnat sina rötter så jag inser att detta är en mycket komplex problematik. Men en sak är säker våra grundnäringar fiske och jordbruk har idag svagt stöd i riksdagen och hos Naturvårdsverket.

Att sedan Socialdemokratin är maniskt rädda för att EU splittras har nästan blivit en helig ko. Europa fungerade mycket bra innan EU. Att Sverige ska bli någon slags kassako för andra länders oförmåga att hantera sin ekonomi och sina politiska problem är inte svenska medborgarnas ansvar. Och här kan inte S köra sitt eget rejs. Man har sin plikt mot befolkningen i Sverige.  Att man också har en tradition av internationellt ansvar för resten av världen innebär inte att vår välfärd ska skjutas i sank för att putta in miljarder i andra länders svarta ekonomiska hål.

Generositeten hos svensk befolkning och en ideell folkrörelse öppnar dörrar och plånböcker för lidande.  Det har EU kommit att utnyttja. Jag tror S måste klargöra för sig själva vad som är själen inom S och sedan ta fasta på vad man behöver göra utifrån det.

Som Löfvén uttryckte ”Nån djävla ordning måste det vara”!

S har av tradition en humanitär och medmänsklig ådra som riktar sig internationellt. Jag är stolt över det Sverige har visat upp här och glad över de humanitära insatserna som nu i Medelhavet. Allt detta har vi tidigare gjort innan EU fanns. Så vad är nyttan med en koloss på lerfötter som kostar oerhört mycket i tid, pengar och resurser men som åstadkommer så lite när det gäller enskilda länders ansvar för de gemensamt svåra frågorna kring säkerhet, utbildning och arbete.

Idag vinner de EU-länder som är bäst på att formulera bidragsansökningar. Sverige är möjligen sämst och har en nettoförlust varje år på flera tiotals miljarder kr. I detta har vi inte råd att betala poliser, lärare och sjukvårdspersonal. Där har det gått rejält snett. Med de 30-50 miljarder som varje år försvinner ut ur landet skulle vi kunna göra samhället tryggare, utbilda våra unga och vårda de sjuka och gamla på ett avsevärt bättre sätt.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: