EU bakom 125 ton skarvträck varje dag i Östersjön hycklar om miljöarbete

Wikicommons

Wikicommons


EU-revisorer kritiserar svagt miljöarbete i övergödda Östersjön.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Trots många EU-miljarder för en renare Östersjö har resultatet blivit klent. Det visar Europeiska revisionsrättens granskning av åtgärder mot övergödning.

Ja det är kanske inte så konstigt eftersom man har fridlyst den kinesiska mellanskarven som förökat sig som råttor och från 2 500 exemplar nu är över en kvartsmiljon kanske så många som 350 000 och de allra flesta i Östersjön. Dessa fåglar stoppar dagligen i sig i snitt 0,5 kg fisk. Deras avföring är synnerligen olämplig för Östersjön. Mellanskarvens träck dödar växtligheten och även boträden dör. Kvar blir spöklika holmar.

De som försvarar Mellanskarven har fått Naturvårdsverkets skydd och förräderiet mot Östersjön och svensk fauna är således stämplat EU och Naturvårdsverket.
Så EU-revisorernas hycklande kritik faller djupt ned i mellanskarvens nedskitade och försurade Österjön.
Och desinformationen från Forskning och Framsteg förefaller i sammanhanget häpnadsväckande men förståelig om man vet vilka som skyddar skadedjuret.

Just nu är det svårt att finna de som har helhetssyn på detta Christer Olburs en av dem: Mellanskarven utlänning som måste utrotas.. . Författaren Gustaf Klarin, till både den provocerande rubriken och texten vittnar om att han ställt sig på förrädarens sida. Han kan inte ens hålla isär Mellanskarv och Storskarv. Den senare Phalacrocorax carbo carbo – häckar kring Atlanten, i östra Kanada, på Grönland och i Västeuropa och inte i Östersjön.

Men det finns en anledning till att orsaka missförstånd och att desinformera och det är en vilja att försvara en art som inte hör hemma här lika lite som mårdhunden. Tyvärr tycks desinformatörerna med EU, Sveriges Ornitologiska förening och Naturvårdsverket fått övertaget till skada för hela vår natur.

Bedrövligt är ordet sa Bull. Bedrövligt sa Bill.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: