Självständighetsdagen – 23 juni – Brexit!

800px-UK_EU_referendum_polling.svg
Britterna har röstat för att lämna EU. Med 51,9 procent av rösterna kunde Brexit-förespråkarna ropa frihet, medan 48,1 procent som röstade för att stanna, nu grämer sig och viskar ”Better safe than sorry”.

Denna historiska omröstning indikerar att EU-projektet inte håller. Naturligtvis kommer övriga länder kämpa för att hålla ihop. Och befolkningen kommer att avvakta vad som sker i Storbritannien. BREXIT: Här är resultaten

Ekonomiska maktens och aktieinvesterarnas oro kommer att avspegla sig och börserna går ner. Det sker alltid vid stora omvälvningar. Min övertygelse är att aktiemarknaden kommer att återhämta sig när man ser vad britterna vinner.

Påståendet om att svenska företagare nu undrar hur de ska göra är extremt fånigt. Svenska företag klarade sig bra långt innan EU. Människor kunde fritt jobba inom Europa långt innan EU och på 60-talet studerade jag i Tyskland som 15 åring i deras motsvarighet till gymnasium. Allt det som man påstår bara kan ske inom EU gick utmärkt innan EU och gäller fortfarande om EU skulle upplösas.

När Liberalernas Jan Björklund undrar ”vad som händer om vi inte samarbetar i Europa”, kan man undra över hans historielöshet och förmåga till slutsatser. Innan EU fanns omfattande väl organiserade samarbeten inom Europa. Det som skett genom EU är ett slags nytt Sovjetunionen där Kreml flyttat till Brüssel. En kolossal administration där lobbyister styr. Det är inte längre demokrati utan kleptokrati där de som sitter i syltburken tar för sig.

EU som fredsprojekt
. På vilket sätt ställde man upp när det gäller Ukraina? Trots löften om att beskydda denna stat så svek hela EU. Inte ens Nato klarade av konflikten.

Demokraterna står för ett utträde ur EU av flera goda skäl. Vi har blivit påtvingade en mängd nedbrytande direktiv, regler och lagar.

Hälsa och miljö

När det gäller miljö har – EU tvingat på oss genmanipulerade GMO som är oerhört destruktiv för naturen och livet.
– EU har fridlyst Kinesisk mellanskarv, en skadefågel som nu är den största enskilda orsaken till övergödning av Östersjön.
– EU har tvingat på Sverige och EU regler som förbjuder naturmedicin.

Ekonomi

– EU har tvingat fram ett bidragssystem som med sina verklighetsfrämmande krav är tidskrävande och destruktiva för bönderna, fiskarna, skogsbrukarna och folket.
Sverige minus till EU är varje år 30-50 Miljarder kr. Pengar som skulle kunna använda inom sjukvård, skola och för att säkerställa pensionerna på en rimlig nivå.

Kriminalitet

Vilka vinner idag på de så kallade öppna gränserna? Jo det är: trafficking, organiserad kriminalitet, organiserat tiggeri, något som även Lotta Gröning tagit upp i artikeln: Flyktingfrågan i fokus om Sverige folkomröstar. Europeiska åkerier kör olagligt i Sverige men som svensk myndighetsmesighet inte gör mycket åt. Det får allvarliga konsekvenser för svensk transportbransch där svenska åkerier drabbas.

Ohejdad immigration undergräver trygghetssystemet

Vilka vinner idag på öppna gränser och mottagande av människor som har det sämre i andra länder och som inte har kompetens eller förmåga att arbeta. De som tar sig hit, får direkt tillgång till vårt sociala trygghetssystem. Från dag ett har man rätt till pension fast man inte har tjänat en krona i Sverige. Det är självklart att alla övriga som jobbat hela sitt liv får sämre pension vilket nu har skett.
Det är självklart att njursjuka får vänta på sina operationer då sjukhusen blivit överbelastade av allt fler patienter som invandrat och som tidigare inte kunnat få vård. Tyvärr ser vi en eskalerande ökning av ickesvenskar i fängelserna. Dessa fakta vill man kanske inte tillstå men sådan är verkligheten. När oförnuftet hojtar om att släppa in ”alla” så inser man inte att de ska tas om hand och därmed öppnar man för kriminella krafter. Något som redan har skett. Från att kriminella tar över asylboenden och redan där rekryterar, till att det föds gängbildningar som även om de krigar mot varandra utgör allvarliga hot mot övriga invånare. Här har denna ”öppenpolitik” orsakat otrygghet och splittring i Sverige. Detta var också en avgörande faktor för Brexit.
Några lyfter fram Kanada som föregångsland. Då kan det vara lämpligt att kolla upp hur de redan från start sorterar ut välmående och välutbildade.

Swexit

Idag har svenska folket att välja på yttersta Vänster (V) eller yttersta höger (SD) om man vill rösta sig ur EU. Demokraterna är här ett alternativ. (D) ryms inte på vänster-högerskalan, är alliansfritt och vill värna vår förmåga att försörja oss och arbeta i hela landet. Kanske skulle man vilja placera oss till vänster när det gäller humanism och medmänsklighet, men vi är också konservativa när det gäller moral och värdegrund. Vi vill ha fri företagsamhet men vi förordar statlig kontroll av skolan. Vi vill ha en omhändertagande vård och en på medmänskliga grunder kontrollerad invandring men vi vill inte ha en inhuman asylpolitik.

Ett generellt svårt problem är också vissa svenska myndigheters inkompetenta handläggning (Naturvårdsverket, IVO, Folkhälsomyndigheten osv) och en svensk rättvisa som måste stramas upp.

Vi önskar Storbritannien lycka till i denna nya situation av möjligheter och ser fram emot att invånarna i Sverige nu också inser vad som måste göras. Vi kan så mycket bättre.

Swexit!

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: