Swexit kräver ändring av grundlagen

13315314_1725261067742929_1192110771455258811_n-1

 ”SWEXIT” innebär att man behöver återställa friheten från EU i Grundlagen så att det inte längre står att Sverige skall tillhöra EU.

Till skillnad mot Storbritannien som aldrig smygvägen lyckades föra in detta i Grundlagen, så är således vårt medlemskap grundlagsfäst. Det krävs då omröstning i två på varandra följande riksdagsomröstningar för att påbörja en Swexit.

Ett medlemsland kan frivilligt besluta att gå ut ur EU. Medlemslandet ska då ingå ett avtal om utträde med EU. Om det efter två år inte finns något avtal upphör ändå landets medlemskap i EU.

I EU-fördraget artikel 50 står bestämmelser om vad som gäller när ett medlemsland vill gå ut ur EU. Om ett land inte längre vill vara med i EU ska det anmäla detta till Europeiska rådet. Europeiska rådet ska sedan ta fram riktlinjer, som ska ligga till grund för det avtal som unionen ska förhandla fram med medlemsstaten. Avtalet är tänkt att innehålla villkor för utträde, speciellt med tanke på medlemslandets framtida förbindelser med EU. Rådet ska ingå avtalet som ska beslutas om med kvalificerad majoritet efter Europaparlamentets godkännande.

Möjligheten att gå ut ur EU infördes i EU-fördraget den 1 december 2009 när Lissabonfördraget började gälla. Före det fanns ingen bestämmelse i fördragen om hur ett land går ur EU.

Ett viktigt motiv till att lämna EU är att Sverige sedan start har haft en negativ balans när det gäller intäkter och utgifter. I princip handlar det om en nettoförlust som totalt sett motsvarar nästan 10% av BNP. Medel som kunde gått direkt till behov i Sverige istället för till behov i andra europeiska länder.

12744033_1681408485461521_7321634232639608700_n
16 EU-LÄNDER MOT KONKURS

När EMU inrättades byggde det bland annat på en överenskommelse mellan medlemsländerna om att sträva efter sunda offentliga finanser. Detta skulle uppnås genom att minska underskott och skuldsättning. EU ställer krav på att länderna inte får ha mer än max 60% av sin BNP i offentlig bruttoskuld. Det visar sig dock att 16 EU-länder inte klarar dessa krav.

Här får bland annat Sverige vara med och betala andra länders skulder.

Asylpolitiken

13094175_1709300859338950_2268773960618409960_nOBEHAGLIGA FAKTA

Sedan urminnes tider har det funnits en främlingsfientlighet baserad på rädsla och otrygghet. Den kan få mycket osunda uttryck som till en del präglar viljan att lämna EU. Den är särskilt osund då man ställer orimliga krav på människor bosatta i vårt land och önskemål om att stänga gränserna. I en modern demokrati gäller öppenhet, generositet och utbyte. Men det måste också finnas en gräns. Här har Centern och MP förordat fullständigt och obegränsat insläpp. Trotts att våra tjänstemän går in i väggen och dignar av bördan.

Tyvärr har en okontrollerad situation uppstått genom människor på flykt undan krig och förtryck. Denna kris kopplad till en okontrollerad invandring spär på främlingsfientligheten. Trista konsekvenser av denna kris är sanna och osanna påståenden om ökad kriminalitet, våld och tiggeri.

Vad vi behöver är genomtänkta och fokuserad åtgärder. EU har redan visat sig sakna förmåga eller vilja till en sammanhållen politik och några länder däribland Sverige har belastats hårt av flyktingkrisen.

Kan vi bättre?

EUs tunga administration håller inte måttet vare sig vid vardagliga problemställningar som miljöpolitiken för Östersjön eller vid en kris som den i Ukraina och den flyktingkris vi har idag. Här skulle Sverige som självständig stat sannolikt bättre klara den samordning som civil beredskap kräver. Det har blivit alldeles uppenbart att EU inte är den man håller i handen då det krisar.

Reflektion

Med detta sagt minns jag en semester i Spanien långt innan EU då en av servitriserna plötsligt slog sig ned vid vårt bord. Utlänningspolisen kom in genom dörren för att kontrollera att alla anställda var legala. Hon var från Italien och hade inte rätt att jobba i Spanien. Idag kan man således röra sig fritt inom Europa och jobba inom EU. Om allt vore så enkelt ändå. Idag kontrollerar migrationsvakter och polis tåg och bussresenärer från Danmark för att minimera risken att få in oönskade migranter. Men i praktiken blir det människor som råkar sakna leg. Det säkerställer oss inte från kriminalitet eller terrorism. Så EU har på intet sätt befriat oss från känslan av överstatlighet och osäkerhet. Tvärtom.

Börje Peratt

Referenser

1) Att gå ur EU. EU-upplysningen. Sveriges Riksdag. http://www.eu-upplysningen.se/…/Medlemskap-oc…/Att-ga-ur-EU/
2) När den svenska demokratin gavs bort till ”högre” intressen – Del 2 – EU-medlemskap är en grundlag i Sverige: LÄNK NEWSVOICE
3) Större EU kan vara nackdel för Sverige och Finland LÄNK SR

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: