Svensk folkrätt och demokrati är nu EU och överstatlighet – Hur gick det till?

Ill Folkrättsprincipen

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.

Det blev 2010 grundlagsfäst att Sverige är anslutet till EU

Detta innebär i praktiken att folksuveränitetsprincipen inte längre råder och att sann demokrati har upphört. Denna revolutionerande förändring smögs igenom. Alliansen som återigen vunnit valet hade förberett lagförslaget och genomförde det nu med stöd även av oppositionen. Det var endast SD som motsatte sig grundlagsändringen. Och givet SDs ställning och deras motivering om det mångkulturella hotet var det få andra som brydde sig.

Men vilka andra länder har vidtagit sådana grundlagsförändringar? Förutsättningen för Storbritanniens snabba Brexit är just att de inte är anslutna till EU i sin grundlag.

Det skulle helt enkelt aldrig gått i detta land som medverkat till grunden till folkrättsprincipen. Att svensk riksdag gått med på en sådan grundlagsändring skulle kunna betraktas som landsförräderi och ett grundlagsbrott som står i strid mot våra demokratiska principer. Man har kastat folksuveränitetsprincipen över bord och accepterat att ha blivit annekterat av ett icke folkvalt EU-parlament i Bryssel som i praktiken styrs av lobbyister och tjänstemän.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Många av de lagar EU beslutar om är överstatliga, till exempel inom asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Svenska bönder tvingas genom EU att odla energiskog och därmed försvinner de öppna landskap som varit ett av resultaten av böndernas verksamhet och till stor glädje för folket.
Vi tvingas också på genmanipulerad föda vilket innebär att ett företag kan styra Europas livsmedel med grödor som manipuleras av detta bolag. Vi har här fått monopol av globalt mått. De försöker även lagstifta om att äga alla slags grödor, och då även livsviktiga ämnen som vi har i naturen, vitaminer och mineraler. På samma gång har de medverkat till att förbjuda ämnen som de inte har kontroll över såsom ayurveda mediciner och andra. Det är mot den bakgrunden vi ska se hur man i Sverige nu stänger ned alternativen såsom Vidarkliniken.

Centern har svikit sina löften om decentralisering och gett stöd för överstatlighet.
Miljöpartiet har svikit miljön och hälsan. Liberalerna traskar på i byråkratspåret och sviker liberalismens grundtankar om:

En begränsning av statens makt och att stärka det fria samhällslivet, mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, den representativa demokratin och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar.

Här sviker ju även Moderaterna och Socialdemokraterna. Vänsterns ambivalens i denna fråga är också märklig då man vid denna tid var EU-fientlig.

Svensk befolkning måste vakna till besinning och rösta så att vi först ändrar tillbaka grundlagen och återvinner Sverige till befolkningen.
Sedan snarast möjligt lämna EU och återvinna kontrollen över våra lagar och vår miljö.

Eftersom SD är det enda parti i riksdagen som idag vill återställa grundlagen om folksuveränitetsprincipen, vill vi se ett alternativt parti som önskar återta vår frihet att råda över vårt land. Svenska folket måste kunna erbjudas ett parti som står på sann humanistisk demokratisk grund.

Börje Peratt

KOMMENTARER:
En fullvärdig demokrati innebär att landets befolkning har valt bland minst två partier, vilken politik som ska styra landet.

Alliansregeringen som vann valet till riksdagen 2010, drev genom en grundlagsändring i början av sin mandatperiod 2010 där vi förlorat vår frihet. Se DN 2010-11-24.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: