Swexit kräver grundlagsändring och förändring av fri rörlighet

Med Brexit har visionen om Swexit vuxit sig starkare. Men först och främst måste Swexit vinna två val och ändra grundlagen i två riksdagsomröstningar och därefter få till en folkomröstning.

Alliansen och Sveriges folkvalda riksdag lyckades få igenom en grundlag som stadfäster att Sverige är en lydstat till EU. Det kan ses som ett brott mot grundlagen och i Sverige råder inte längre folksuveränitetsprincipen. Därmed är Sverige inte längre en självständig demokrati. Det är en ohållbar situation då vi inte längre har rätt att lösa problem som kan stå i strid mot EUs lagar. Ett sådant trivialt problem är det organiserade tiggeriet som mycket väl är tuvan som kan få hela lasset att stjälpa.

Principen om fri rörlighet har blivit ohållbar. I flera länder löser man det nu genom att begränsa denna rörlighet på helt egna och mer eller mindre desperata sätt.

EU har gång på gång visat att man inte kan hantera enkla problem. Över 50 000 EU-tjänstemän med gigantiska löner och skattebefrielser klarar inte av de mest elementära problem. Ingrodda i en administration av bidragsrutiner.

Därför bör vi lämna EU

  • Det första och största motivet till att lämna EU är att återta Sverige och upprätta demokratin.
  • Värna fri rörlighet men värna också våra rättigheter, våra lagar och normer.
  • Värna vår ekonomi, att årligen pumpa ut miljarder i EUs svarta hål måste upphöra.
  • Bort från EUs bidragssystem och tillgodose Sveriges egna behov.
  • Värna Nordens miljö. Idag innebär EUs lagar att Nordens miljö är i stor fara.
  • Fortsätt utveckla vår internationella rörlighet, Sverige är del av en global marknad och kan klara sig utan EUs inre.

En problematik som politikerna underskattar är tiggeriet

Det organiserade tiggeriet som spridit sig i hela Europa har EU försökt lösa med att föreslå bidrag till Rumänien villkorat att den rumänska staten ställer upp med lika mycket eller en del. Det är Rumänien inte intresserat av. Istället är man glada över att Europa tagit över problemet. Detta förstår uppenbarligen  inte EU-politikerna. När bidrag för att lösa romernas situation i Rumänien visar sig inte fungera så har EU inga andra lösningar. Trots tiggarresor till andra länder (tack vare fri rörlighet) som innebär att man överger sina barn. Vid tiggeriresorna bryter man mot en mängd lagar, regler och förordningar då man rotar sig utanför affärsingångar och installerar sig på platser, ofta utan sanitära tillgångar.

Coop_tiggarpackning
Bilden från Coop i Enebyberg visar hur en romsk tiggare etablerat sig utanför affärsingången och vars olika ägodelar, i strid mot gällande förordningar, tillåts blockera ingången. Detta är ett ”enkelt” problem som kan lösas på enkla sätt men inte ens det förmår EU och stater som är underordnade EU, som Sverige numera är. Somliga menar att det är ett trivialt problem men då har man inte förstått vad det kan åstadkomma.

Detta sticker i ögonen och är en del i den växande irritationen mot EU. Det är märkligt att politiker inte inser att det är inhumant, står i strid mot våra värderingar och att det får människor att må så dåligt att de inte besöker affärer där det sitter tiggare. EU tigger miljarder av Sverige så meningen är kanske att vi ska vänja oss vid det.

Men detta spär på invandrarfientligheten på ett synnerligen orättvist sätt. Vi behöver nytt blod, vi behöver kompetent arbetskraft utifrån, vi behöver de mångkulturella inslagen, det är så kulturer berikas och växer. Vår självständighet ska hämta kraft från humanitet och visioner om ett öppet och tolerant samhälle men det innebär inte att vi ska låta oss köras över av EUs ”fria rörlighet”.

Börje Peratt

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: