Muslimsk extremism och kriminalitet, vad är det som gäller?


Infiltrerande muslimsk verksamhet i Sverige? Rapporten som rör upp. Återpublicerad från Debatt.
Den kända terroristforskaren Magnus Norell har tillsammans med två andra gått genom forskningsmaterial och studerat hur det Muslimska Brödraskapet har agerat i Sverige med kopplingar till internationella samverkansorganisationer.

Man har således ställt samman känd kunskap och dragit vissa slutsatser från de samband som presenterats. FAKTAGRIND har granskat kommentarer till deras rapport och slår fast att rapportens innehåll utgår från redan kända fakta och lägger fram dem med egna slutsatser. Det är också uppenbart att dessa fakta och slutsatser rör upp såväl religionsforskare som delar av det muslimska samhället i Sverige. Frågan är om det är tabubelagda och politisk ej gångbara sanningar eller som några kritiker hävdar, fördomar och ren rappakalja. Kritiken från akademiskt håll verkar näst intill som man blivit tagna på sängen då verkligheten kommer ikapp, en verklighet som religionsforskarna kan ha blundat för.

Ett avgörande påstående är att det pågår en mycket medveten agenda för att bygga upp en parallell kultur med egen islamsk värdegrund i Sverige och att det finns en rad akademiker och politiker som gett skydd åt denna process.

Framförda påståenden

  • ”Det finns kopplingar mellan Islamiska Förbundet i Sverige och den europeiska samarbetsorganisation Federation of Islamic Organisation in Europe (FIOE) som Islamiska Förbundet också var med och startade. Det är vedertaget bland de som forskar om den europeiska delen av Muslimska Brödraskapet att FIOE är knutet till Muslimska brödraskapet.”
  • ”Rörelsen är en svuren fiende till västerländska värderingar kring demokrati, yttrandefrihet, pluralism och tolerans.
  • Rörelsen är homofobisk, antisemitisk, reaktionär och sekteristisk och dess övergripande mål är att införa sharia i Europa.”
  • ”Muslimska brödraskapet betonar att individen ska underordnas staten och att slutmålet är en stat baserad på sharia och där jihad, i betydelsen heligt krig, måste användas”

Inte bara de som är utsatta för studiens granskning avfärdar den, utan även 22 religionsforskare i Sverige: ”Undermålig MSB-rapport sprider konspirationsteorier”: LÄNK

Magnus Norell: ”Har de rökt på innan de läst det?”

Magnus Norell slår ifrån sig kritiken och påståenden om att rapporten saknar källor och ifrågasätter de 22 kritikerna.

– ”Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt,” säger han till SVT.

– ”Här har vi då ett gäng forskare som suttit på universitet och högskolor, betalda av det allmänna, och inte överhuvudtaget intresserat sig för förmodligen världens viktigaste islamistiska organisation på alla år. Och sedan när någon gör det så blir det ett himla liv. Det luktar ju lite… som att de skäms, som att surt sa räven om rönnbären,” säger Norell.

Grindvakter

Vad de försöker göra i de länder de verkar är att representera det muslimska samhället, de försöker agera grindvakter. De försöker influera båda sidor och samtidigt pådyvla människor sin egen tolkning av islam, vilken är starkt politiserad och konservativ. (Lorenzo Vidino)

Lorenzo Vidino är verksam vid The George Washington University i USA och expert på islamistisk extremism, hans forskargärning utgör en del av det material som MSB:s kritiserade rapport ”Muslimska Brödraskapet i Sverige” stödjer sig mot. Vidino menar att det finns klara belägg för att Muslimska brödraskapet är närvarande och aktiva i Sverige. Han menar också att det är viktigt för regeringar i Europa att känna till hur de opererar, eftersom deras verksamhet utgör ett hot mot det goda samhällsbygget i ett mångkulturellt Europa. (SVT)

Den svenska reaktionen

Reaktionen i Sverige uppenbarar naturligtvis tidigare gjorda ställningstaganden. De som blivit språkrör för kopplingen mellan antihumanism, vänsterrörelse och Miljöpartiet vänder sig mot rapporten och tycker att den aldrig borde ha publicerats. De kritiserar rapporten för att inte ha bevis för det man presenterar som fakta och slutsatser.

Kommentarer till detta är att de som låst fast sig i förnekelse bryr sig inte om vilka bevis som än presenteras.
Det viktiga är att se rapporten som ett inslag som måste diskuteras. Det är bättre med fakta än med fördomar. Naturligtvis anser då kritikerna att rapporten reflekterar just fördomar. Och man är förmodligen orolig för att detta spär på flykten till SD.

Det man kan säga är att rapporten kanske borde ha kommit mycket tidigare så att vi hade kunna få en debatt kring detta där alla riktningar deltagit. Då hade Sverige ägt frågan inte en grupp längst ut till höger.

Det är också alltmer tydligt att det finns en grupp akademiker, politiker och journalister som uppenbarligen inte velat att detta ska diskuteras. Och det är bekymrande.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: