Valfrihet förutsätter insikt om val och ansvar för att tillhandahålla stabilitet

En förutsättning för att skapa ett bättre samhällsklimat och en bättre sjukvård är en politik som respekterar människors önskan att få god behandling och frihet att välja bland beprövade alternativ. Det innebär en skola och vård grundad i ansvar, humanism och helhetssyn.

2008/09 infördes Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfriheten ska innebära att patienten kan välja utförare samt att ersättningen till utföraren följer patientens val. Av detta har det blivit platt fall. Särskilt när det gäller konkurrens om samma tjänster bidrar det i verkligheten inte till en bättre vård.

En studie av Ingrid Hjalmarson, Sven Erik Wånell pekar på att: ”Det finns ingen forskning som tyder på att konkurrensutsättning sänker kostnaderna. Frågan ställs istället om LOV bidrar till att öka kostnaderna? Det finns enligt några studier tecken på det. Många aktörer [om samma tjänst] ger ökade transaktionskostnader, kostnader för information och uppföljning, fler och längre resor samt försvårar och fördyrar samverkan mellan vårdgivare. Ett motiv för att ha fler aktörer än kommunen var att konkurrensen skulle gynna personalen. Det finns inga resultat som pekar på förbättrade förhållanden för personalen. Tvärtom visar studier att personalen nu har högre arbetsbelastning, lägre grad av anställningstrygghet och arbetstillfredsställelse. ” Rapport nr 2013:1

Man har inte förstått att patienten är inte särskilt intresserad av att jaga billigast entreprenör utan vill ha en god, trygg och stabil tjänst. Till detta kommer att patienten som önskar alternativa tjänster inte kan får det inom ramen för LOV.

Alliansen som drev på detta hade säkert goda uppsåt, precis som man hade med friskolor och att släppa på elregleringen. Det visar sig dock att konsumenterna drabbats. Det blir mindre tryggt för vårdnadstagare som möter ständigt nya ansikten. Elever har drabbats av skolor i konkurs och upphävande av elregleringen har blivit en enda cirkus med dyrare elräkningar som kräver rocketscience för att förstå.

Vi brukar ju tala om frihet under ansvar. Detta har blivit en falsk frihet utan ansvar. Efter att ha kört skolan i botten har Björklund (L) gjort en kovändning och vill ha statlig styrning av skolorna. Nåväl det är lite sent nu efter att flera generationer av elever har drabbats av hans och Alliansens lekstuga.

Centern och Lööf gick på ”taförsigsamheten” och släppte energibolagen fria att ta ut sina avgifter vilket i praktiken blev att de kom överens internt och höjda alla avgifter. Jo den taförsigsamheten har pungslagit konsumenterna. När det gäller LOV har den begränsats till konkurrens och inte bidragit till kvalitet, kostnadsbesparingar eller trygghet. Tvärtom.

Problemet är således bristen på helhetssyn och respekt för det folk som ska ha hjälp av politiska beslut.

Hur dessa politikers oförmåga har påverkat patientens valfrihet vittnar förföljelserna av läkare om. De som vill hjälpa sina patienter med kompletterande vårdinsatser. Här har istället en Hydra tillförskansat sig alltmer makt och vi har fått en sjukvård i kris och komplementära vårdare utsatta för förföljelser.

Socialdemokraterna går ut med att stoppa näthat och mobbing när de själva har tagit initiativ till den i särklass värsta och mest organiserade mobbingen genom föreningen ”Vetenskap och Folkbildning.”

Jag har lämnat mina politisk uppdrag i C då jag sett hur detta parti gått från social liberalism till egonyttans höger om höger.  Under Olof Johansson värnade man decentralisering, miljö och våra basindustrier, som han med rätta ansåg vara hotade av EU.

Vi har nu fått en miljöförstöring utan like pga av EU beslut. Sverige är inte längre en suverän nation utan ett EU protektorat. Hur många har förstått vad det innebär? Lööf går i globaliseringens ledband och inbjuden till 2017 års Bilderberggruppsmöte i USA har hon skolats i högerns egennyttefilosofi.

Jag såg då hon valdes 2011 riskerna och tog 2013 initiativ till ett idéparti, Demokraterna, vars introduktion tyvärr trasades sönder av några extremalternativister och antidemokrater. Och nu 2017 har en göteborgare med högerbakgrund tagit namnet för en konservativ kampanj. Det är att bryta mot Demokraternas internationella värdegrund som står för social-liberalism med ursprunglig humanism som värdegrund.

Demokraternas visioner är traditionellt för den lilla människan som kämpar för att skapa sig en framtid. Högerns/Republikanernas/Alliansens målgrupp är de förmögnas och maktens etablissemang. De som berikar sig på den lilla människans bekostnad och som vill försvara sina gräddfiler.

Utanför dessa finns de som misstror demokratin och humanismen. De desperata, terroristerna som trasar sönder tillvaron och pessimisterna som bara gnäller utan att göra något.

Jag började utveckla detta idéparti då jag inte fann något alternativ i riksdagen.

Så vad väljer du?

Börje Peratt
Producent, Journalist, Utbildare

1) Hydran styrs i Sverige av Förbundet (anti)humanisterna med ursprung i marxistisk filosofi och föreningen på socialdemokratiskt initiativ: Vetenskap & Folkbildning (VoF) Hydran har förgripit sig på våra heligaste värden, frihet under ansvar och uppbyggande samverkan för allas bästa och ersatt det med nedbrytande materialism, egomakt och girighet.

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: