Låt bonnförnuftet styra Sverige


Något förenklat har vi en vänster – höger skala inom politiken. Jag vill här delge min uppfattning om vad den står för.

Historik

Makten kom under medeltiden att delas upp på stånd; adel, präster, borgare, bönder. Senare vid marxismens intåg (uppstod under mitten på 1800-talet) delades makten upp på klasser; kapitalägare och arbetare.

Att skydda eller om man så vill förvalta den ekonomiska makten har länge varit ett av politikens starkaste syften. Med filosoferna har vi fått tänkare som diskuterat samhällets ledning och samhällsansvar utifrån värderingar såsom rättvisa – ägande, moral – frihet, bonnförnuft – ansvar.

Redan på antiken infördes i Grekland en ”demokrati” där de olika samhällsklasserna tilldelades röst för att få fram mer rättvisa beslut. Här undantogs slavar som inte sågs som medborgare, utan ägodelar som mot mat och husrum skulle utföra minsta befallning.

Även i Norden förekom slavkultur, under vikingatiden kallad träldom. Ända fram till början av 1900-talet förekom statare i Sverige, kringresande ”fria trälar” som flyttade från gård till gård för att mot mat och husrum ”sälja” hela familjens arbetskraft. Något som statarbarnet Jan Fridegård skildrat i sitt författarskap.
Efterhand kom de förtryckta att resa sig och slavupproren blev allt farligare. Det tvingade makthavare att ändra på förutsättningarna för samarbete och påbörja det som skulle komma att leda till mer rättvisa och jämställdhet. Den kampen pågår naturligtvis fortfarande.

Ideologier och politik

Med filosofer fick vi utkast till ideologier som sedan kom att påverka politiska partier.
Marxismens krav på rättvisa var en utmaning mot kapitalets ägande av resurser och arbetskraft. Med denna ideologi följde ett krav på likriktning och en intolerans mot avvikande åsikter. Men människan är som hon är och tänker i egna banor så kommunismen i Sverige kom att ”föröka sig via delning” som en journalist så fyndigt fick till det.

Rättvisa – ägande

Inom Socialdemokratin fick vi en mer öppen hållning till marxismens ideal än inom kommunismen samtidigt som det blev en ”under ytan likriktning” där kravet på rätt åsikter var viktiga för karriären inom partiet och folkrörelsen. Kollektivismen kunde samla krafter för att ena sig mot just orättvisor och för att stärka folkets röst men det blev av ondo då vi fick ett myndighetsförmynderi som var verklighetsfrämmande, hänsynslöst och utan kontakt med människan. Till stöd för denna kollektiva enfald tog Socialdemokratiska krafter initiativ till föreningen Vetenskap och Folkbildning. ”Tänk rätt!” annars får du förvillarpris och på detta sätt skulle man hålla journalister och vetenskapsmän i schack.

Högerns (Moderaternas och sedermera Alliansens) syfte är att konservera ägandemakten och stärka enskilda företag. Medan kommunismen pratade om ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, menade högern att kapitalägande var avgörande för att tillgodose sina behov och utvecklingen av det skulle säkerställas i aktier och ”fri konkurrens”. Genom aktier kunde också vem som helst (?) bli delägare. Ja förutsättning är att man har kapital och vågar riskera sina pengar. Det är den politik som Alliansen genomfört. Det är även den politiken som lett till dagens pensionsfonder där det ena pensionsföretaget efter det andra visar sig ha lurat pensionärerna på deras pengar. I detta har Alliansen även sålt ut statliga affärsdrivande verk och därmed flyttat ägandet från folket till främst internationella kapitalister.

När det gäller ägande så finns denna rättighet inskriven i grundlagen samtidigt har vi i Sverige något så unikt som allemansrätt. Detta hotas nu av krafter som vill ge de med pengar möjlighet att äga de delar av naturen som borde komma alla till del.

Moral – frihet

Kristna och liberala partier kan uppfattas som motsägelsefullt. Men KDS har sitt upphov i Pingströrelsen som försvarade sin frihet att bilda kyrka utanför statskyrkan (Filadelfia). Förutom rätten till sin kristna tro är hjärtefrågan vård och omsorg. Lewi Pethrus LP-stiftelse för filantropisk verksamhet, bedrev en framgångsrik vård för alkoholister och narkomaner. Jämför med 12 stegsprogrammet. KDS har misslyckats med att profilera sig inom Alliansen och riskerar att åka ut i 2018 års val.
Liberalerna, före detta Folkpartiet, har under Jan Björklund bedrivit lekstuga med svensk skola och förpassat resultaten och lärares arbetsmiljö till gärdsgårdsserien där vi tidigare varit i högsta elit.
Centern hette först Bondeförbundet och blev landsbygdens röst. Med valen av Maud ”bilda Allians” Olofsson och Anni ”ta försigsamheten” Lööf drev partiet alltmer bort från sitt ursprung och intog Stureplans extremliberalism. Dvs höger om högern. I Moderaternas moral ingår att ”göra rätt för sig”. Det rimmar illa med tiggeri. Att moderaterna nu vill förbjuda organiserat och kriminellt tiggeri kan mycket väl locka väljare. Har man inget annat så kan man åtminstone rösta för det.

Bondförnuft – ansvar

Jag kunde inte förlika mig med socialismens kollektiva likstyrning och övergrepp på individens frihet, inte heller på högerns egoism och auktoritära patriarkalism. Där låg mitt stora avståndstagande. I sökandet efter något att tro på fann jag naturen och medmänskligheten. Bonden och fiskaren blev mina hjältar och C ville värna miljö och tog avstånd från EU. När det  luckrades upp blev Miljöpartiet en intressant rörelse som kom att spela bort sig i sin inkompetens inte helt olik Jan Björklunds verklighetsfrånvända lekstuga.

Det fanns en rörelse som utgick från ”Låt hela Sverige leva” i detta finns intressanta erfarenheter. Tyvärr har man låtit sig tjusas av EU som definitivt inte låter Sverige som nation leva. Sverige har sålt bort sin suveränitet och är ett EU-protektorat.
Konsekvensen har blivit att vi på EUs uppmaning ska fylla ekonomiska hål i andra länder på bekostnad av vår inhemska befolkning där de fattiga blir allt fattigare och där de sjuka och orkeslösa tvingas ut på gatorna. Vi har gått 100 år tillbaka i tiden och ansvaret för det är den oheliga alliansen där även S och MP ingår.

Så återstår då Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ. De står inte bara för olika politisk historik, extremhöger och extremvänster, utan också för olika kvinnosyn. #metoo kampanjen bör kunna gynna FI. SD kan gynnas av att vara det enda parti som tar avstånd från EU medlemskap och fortsätter driva en protektionistisk politik.

Min sammanställning av tillståndet i svensk politisk kan ses som kritisk mot bestående partier därför vill jag tacka dem som fört samhällsfrågorna framåt genom sitt politiska engagemang.

Det är många i alla dessa partier som gjort goda gärningar för Sverige. Men där vi står idag räcker det inte.
Sveriges riksdag måste rösta tillbaka vår suveränitet. Svenska myndigheter måste förändras radikalt och bli människoanpassade. Polisorganisationen måste få en lokal förankring.

Vissa katastrofala förändringar gjorde av Alliansen är oåterkalleliga och under 2018 års val är det angeläget att låta Alliansen veta att de svikit svenska folket.

Hade jag trott att det går att återställa felsteg eller förändra uselt drivna myndigheter inom befintliga partier så hade jag sökt mig dit. Nya som dykt upp utanför riksdagen lockar mig inte heller.
Med det tar jag avstånd från anarkism och alternativrörelser som blivit Trumpfrälsta. Den karln är en vattendelare likt Hitler. Jag tar helt avstånd från dem som tolererar deras karaktärer och gärningar. Här tycks ”Folkhemmet” inte ha gjort rent hus.

Demokraterna har ett partipolitiskt innehåll som med lite eftertanke kan kallas ”sunt bonnförnuft.
Det innebär ett helhetsansvar och en långsiktighet som gynnar hälsa, utbildning och företagande. ”Låt hela Sverige leva” med grundnäringar som ger oss vårt dagliga bröd. Trygga ett lokalt förankrat samhälle som skänker individen hopp i sina språng ut i den vida världen.

Börje Peratt
Initiativtagare till Demokraterna
”Låt sunt bonnförnuft styra Sverige”

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: