Vilka är de militära hoten?

Militär-patriotisk rekreationspark för Ryska federationens försvarsmakt (wikicommons)

Originalartikel ”Det kan inte uteslutas att högern orsakat vapenhysteri” LÄNK

Angående påstått militärt hot mot Sverige och motiv för rustning av försvaret så debatterar nu riksdagen två begrepp. Det ena är att en militär intervention av Sverige är ”inte sannolik”. Den andra är att en militär intervention av Sverige ”kan inte uteslutas”.

Tage Danielssons sannolikhetsfilosofiska utläggning vittnar väl om att en katastrof inte kan uteslutas. Dock är den senare formuleringen i detta sammanhang,”kan inte uteslutas”, mer intressant för en vapenlobby som promotar upprustning. ”Osannolikt”, äsch vi behöver inte vapen. ”Kan inte uteslutas” oj vi måste ha fler soldater, mer vapen och gå in i Nato. Bakom ”Kan inte uteslutas” står framför allt Moderaterna som vill in i Nato. Skrivningen ”kan inte uteslutas” är en stor framgång för högerkrafterna i Försvarsberedningen som är parlamentariskt tillsatt och där Socialdemokraterna och MP borde ha kunnat inse strategin bakom skrivningen.

Björn von Sydow (S), ordförande i försvarsberedningen, säger att beredningens slutsatser innebär en samhällsreform.

– I en tillbakablick har det säkerhetspolitiska läget försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel kan användas mot Sverige, säger han

Björn Von Sydow har således fallit i fällan. Partikollegan tillika statsminister Löfvén håller stången och klargör att ”ett militärt angrepp mot Sverige är osannolikt”. Ändå trappas hysterin upp som utser den ”ryska björnen” som en fara. Naturligtvis är denna propaganda inget annat än högerreaktionära krafter för ett Natomedlemskap.

Löfvén proklamerar alliansfrihet men vi har ju redan en allians med Finland. Skulle något av våra länder hotas/angripas ska det andra landet, som jag har förstått det, ställa sin militär till förfogande.

Att ryska kontraspionage håller koll på Sverige och kan komma att försöka manipulera 2018 års valrörelsen finner jag också väl konspiratoriskt. Naturligtvis önskar Ryssland en regering som inte är ryssfientlig och ett Sverige som står utanför Nato.

Högerkrafter fortsätter att skramla om den farliga ryska björnen. Och det är klart har man aktier i vapenindustrin så vill man ju se en upprustning och piska upp hotet från öst.

I detta avseende borde Socialdemokrater och MP ställa sig vid sidan av högerns grumliga strategi med hysteriska uppmaningar om jakt på mediatroll. Än så länge har vi press- och yttrandefrihet i Sverige.

Det är dags nu att skruva ned tonläget och koncentrera oss på vårt eget land. Den farligaste fienden kanske kommer inifrån.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: