Demokrati och egoism, vänster och höger


Jag läste någonstans att vänster och högerdualismen inte skulle gälla längre. Frågan är om det är en förnekelse av fakta eller om om det är så att ideologi är en sak, hur man handlar en annan.

Vi går nu in i ett valår och inför detta önskar jag diskutera något om demokratins förutsättningar och vilka konsekvenser ett urholkande av vår demokrati kan få. Den är inte alltid perfekt men trots allt det bästa vi har och därför värd att kämpa för.

Kan man se andra världskriget som ett exempel på en liberalismens kamp för demokrati och frihet? Liberalismen som politisk ideologi står ju mitt emellan vänster och höger. Jag släpper nog den heta potatisen då den kräver mer utrymme. Men en sak är säker Stalins Sovjet slogs inte för demokrati.

Låt oss först se hur etablerade politiska riktningar och dess mest kända ledare historiskt har hanterat de olika ideologierna som på sina ytterkanter utgör hot mot demokratin. Leder per automatik högerextremism till fascism och leder vänsterextremism alltid till människofientliga former av kommunism?

Vad är det för likheter och skillnader mellan höger- och vänsterextremism?

Högerextremism kännetecknas av en acceptans för den starkes rätt att styra över den svages öde. Vänsterideologin står principiellt för raka motsatsen där kollektivismen dvs folkets intressen ska gå före maktelitens.

I verkligheten håller sällan detta. Många kända ledare blir maktkorrupta oavsett vänster eller höger. Och människan riskerar oavsett system att bli ett redskap för den maktfullkomliges önskemål. #Metoo revolutionen är ett exempel på hur det har drabbat kvinnor även i till synes välordnade och demokratiska sammanhang. Att utnyttja sin ställning för att tillfredsställa sina primitiva drifter och för att vinna ekonomiska fördelar ingår i detta spel. Ryska ledare som Putin, Nordkoreas dynasti, Rumäniens Nicolae Ceaușescu och Mugabe i Zambia är exempel på dessa despoters självpåtagna rättigheter att berika sig och att styra över liv och död. På högersidan har vi Trump som nutida representant för superegoismen, förklädd i ”USA först”, när det i själva verket handlar om ”Jag först”. Trump trampar på alla ideal som rör humanism och demokrati och inte minst visar han brist på respekt för kvinnor.

Skillnaderna mellan blocken kan formuleras som att: Vänstern ska eftersträva en kontroll för att så rättvist som möjligt sprida frukterna av allas vårt arbete och tillgodose ett behov hos även de utsatta emedan högerns mer eller mindre dolda agenda är att gynna kapitalmakten och dem som i konkurrens är bäst på att driva på företagsamhet och det i sin tur ska erbjuda dem att tjäna mer än andra på sitt arbete.
Centerledaren Annie Lööf formulerar det i sitt slagord för ”taförsigsamheten”. I skenet av kleptomanier och att man likt nuvarande högerledaren kapar åt sig en lägenhet som är ämnad till lottlösa blir uttrycket ett slag i ansiktet. Centern som stod för en lantbruksvänlig social-liberalism har vänt till att bli en högerliberalism.

Begränsningarna i vänstern är kollektivets förtryck av den enskildes initiativ och kreativitet. Provokationen från höger är elitistiska ideal som riskerar att gynna hänsynslöshet och att egoistisk tillförskansa sig fördelar.

Men det har visat sig inte vara så enkelt och svartvitt, vi har ju sett representanter för vänstern sko sig då de haft sådana möjligheter och representanter för högern dela med sig av sitt överflöd.

I kampen för demokrati krävs därför en ständig genomlysning av makten så att verksamheten gynnar de ideal och mål folkvalda politiker har ställt sig bakom.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: