Den 11 december röstar Brittiska Parlamentet om Brexit

Theresa May, EU (Public domain)

Folkomrösta om folkomröstning?!

När Storbritanniens premiärminister David Cameron och ledare för det Konservativa partiet (Tories) utsattes för intensiva krav att lämna EU (Brexit) och med ett EU kritiskt parti, Ukip, på stark uppgång utlovade han en folkomröstning om EU om Tory skulle vinna valet 2015.

Tories vann valet och EUkritiska Ukip fick 20% (jämför med SD). Trots en enbart rådgivande folkomröstning lovade Cameron att UK skulle följa folkets vilja. Brexit vann med 52 procent mot 48. Valdeltagandet var 72 procent. Resultatet blev en chock för EU och Cameron avgick. Theresa May efterträdde och utträdelseprocessen inleddes. Redan då krävde motståndarna en ny omröstning vilket regeringen sade nej till. May identifierar sig själv som torydemokrat och karakteriseras som en liberalkonservativ politiker. Intrycket av henne är en duktig och rekorderlig kvinna som står vid sina ord och hon har även i processen med EU vunnit stor respekt. På hemmaplan har det inte gått lika bra där både inom den egna partigruppen och de traditionella motståndarna i Labour har gått till fränt angrepp mot May.

Situationen nu är att EU har accepterat britternas utträdelsevillkor (Länk) och det är upp till politikerna i Englands parlament (Underhuset) att besluta sig för att följa eller inte acceptera avtalet (11 dec 2018).
Risken med att inte följa avtalet kan bli en ”hård brexit” och att man kastas ut ur EU utan ett avtal. Länk
Chansen att få till en ny folkomröstning betraktas som liten och utifrån rent demokratiska grunder vore det direkt fel. En folkomröstning är som en final. Om allt gått riktigt till så spelas inte en final om bara för att man förlorat den. Skulle så ändå ske har nog den sista spiken slagits i engelsk demokrati. Alldeles oavsett vilka som röstade på Brexit och utifrån vilka motiv så har det skett i ett ordnat val med ett uttalat löfte från dåvarande premiärminister och då är det utgången av den som gäller.

Kan massiva problem för May stjälpa Brexit?

Donald Trump som tidigare ställt sig på Mays sida har nu ställt sig på motståndarsidan och menar att fördelarna för EU är så stora att det inte kan bli något bilateralt avtal med USA som han tidigare utlovat. Länk

Trump gör  en kovändning gentemot May

Givet Trumps ständiga nycker är det trots allt förvånande. I hans ställningstagande ligger inbäddat en fiendskap mot EU och att EU i avtalet anses vinna orimliga fördelar. Trump, som är världsmästare på allt, anser sig ha kunnat förhandla fram ett bättre avtal.

Vilka röstade på Trump? Bakom valet av Trump till USAs president låg sannolikt motsvarande nationalistiska krafter som de som röstade för Brexit. Trump fick ett starkare väljarstöd i valdistrikt med drog- och alkoholmissbruk samt hög andel av självmord i befolkningen. Länk  En förhastad slutsats är att kriminella och narkomaner röstat på Trump. Snarare är det så att de som drabbats av kriminella och den otrygga miljön röstat på Trump för att hoppas på att han ska rensa upp. Här finner Trump också stöd från den nazistiska, rasistiska och kvinnofientliga vitmakthögern. (Artikel om dokumentär om Alt Right)

Motsvarande tycks ha hänt även i främst England. Alan Sked som startade Ukip kom så småningom att ångra sig. I en intervju sade han att Ukip blivit som Frankensteins monster. Han syftade då på partiets högerpopulistiska och utlänningsfientliga politik under den dåvarande ledaren Nigel Farage.

Det finns också en spridd uppfattning om att det enbart är extremhögern som är kritisk till EU. Den fria rörligheten är Europas grundpelare. Men då har man fått en alltför svartvit bild av problematiken och förmodligen valt att blunda för de samhälleliga katastrofer som drabbar EU ländernas mest utsatta ”urbefolkning”.

Främlingsfientligheten och ignoransen har en bakgrund i både USA och UK och särskilt England upplever sig ockuperat av immigranter som till och med har tagit över hela städer och med en muslim som borgmästare i London. Mycket upprörande för en i grunden rasistisk uppfattning. Motsvarande orsaker till högerpopulismens framgång i USA har en bakgrund också i valet av en svart president, Obama. Vitmakthögern med Steve Bannon i spetsen var beredd att göra allt för att hjälpa Trump vinna. Obama sågs med mycket oblida ögon och inte blev det bättre då en kvinna (Hillary Clinton) hotade vinna presidentposten. Hon skulle komma att förtalas och undergrävas med alla medel.

Själv har jag varit kritisk till EU men utifrån demokratiska grunder.

Jag ser Bryssel som motsvarande Moskva under Sovjetunionen. Det är inte en demokratisk union utan en byråkratisk bidragsorganisation. Och det är förfärligt att Sverige har gått så långt att man sagt upp sin suveränitet och som enda land i EU skrivit in i grundlagen att Sverige är ett EU-protektorat och helt underställt EUs lagar och beslut.

Det är också förfärligt att SD är det enda partiet i Sveriges riksdag som tog ställning för ett suveränt Sverige. Vänstern var med på ett hörn men inte fullt ut.

Jag startade då ett idéparti, Demokraterna, för att åtminstone skapa mig en punkt för samhörighet (kan lika lite som S, MP, L, C och V förlika mig med SD). Naturligtvis har jag varken tid eller resurser att driva D. Sedan var det nån i Göteborg som tog namnet och lyckades ganska bra där. Men det är således inte det som jag drog igång.

Ett EU utan Storbritannien kan ses som vingklippt. Å andra sidan har UK av Mellaneuropa tidigare behandlats styvmoderligt. Redan 1967 stoppade den franska presidenten de Gaulle en brittisk ansökan om medlemskap i dåvarande EEG. Enligt de Gaulle hyser britterna en djup fientlighet till det paneuropeiska projektet och passar inte in bland de övriga. 1975 gav Britterna EEG sitt stöd med 67 procent av rösterna i en folkomröstning. 40 år senare röstade man således ut sig.

Vad jag önskar av Sveriges Riksdag är att man återställer Sverige som suverän nation vilket kräver två omröstningar med ett val emellan. Sedan får Sveriges befolkning bedöma om värdet av medlemskap i EU.

Idén om EU bygger på fri rörlighet vilket givit många fördelar. EU måste skydda och bevara den fria rörligheten. Men konsekvenserna blev också fri rörlighet för kriminalitet, tiggararméer och initialt en ohejdad ”flyktingimmigration” med stor belastning på länder och dess myndigheter att ordna logi, mat, sjukvård, skola och även arbete. Fler länder drar sig ur FN:s globala migrationsavtal.

FN:s generalsekreterare António Guterres har understrukit – ”migranters betydelse för en välfungerande arbetsmarknad” och har uppmanat FN:s medlemsländer att börja betrakta migration som ett “positivt globalt fenomen”. I själva verket är det inte enbart tillskott till arbetsmarknaden utan en svår belastning för välfärden och sjukvården då så många immigranter inte klarar av att arbeta och när det gäller tiggararméer så är det knappast tillskott till arbetsmarknaden. Detta är ett starkt skäl till att Brexit vann folkomröstningen. Och allt fler länder inklusive Sverige har fått en irriterad opinion (Folkrörelse nej till EU), då flera av ländernas egna invånare hamnat på undantag.  Politikerna har tvingats sätta ned hälarna och bli alltmer restriktiva till immigration.  Konsekvenserna av det har blivit ett antal svåra illdåd begångna av desperata män som inte fått asyl. När nu många EU-länder sätter helt stopp så fortsätter ändå Sverige att vara ”Bäst i klassen” med i jämförelse med andra länder hög mottagning av migranter. Vilket ytterligare spär på problemen i invandrartäta förorter som tränger ihop utsatta människor. Denna problematik var en stark motivation för Brexit då man i UK vill sätta stopp för denna slags ”fri rörlighet”. Detta är en av EUs fyra grundpelare och tanken är god men i praktiken har det blivit så många komplikationer att denna fria rörlighet har blivit alltmer villkorad.

Tar man del av svenska medier finns väldigt lite EU kritik eller redogörelse för de problematiker som övriga Europa diskuterar och där Merkel med flera menar att migrationen är det som kan välta EU även om det nu går åt ”rätt håll” mindre immigration – mindre kriminalitet.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: