Individrätt med en grundlagsfäst äganderättslag

Insändaren föreslår en ny grundlag som bygger på den objektiva rättsgrunden.

Det innebär en individrätt med en äganderättslag, grundlagsfäst, eftersom äganderätten hittills inte haft någon lag alls. Dagens många problem har sin upprinnelse långt tillbaka i tiderna, såväl inom som utom Sverige. Jag har stannat dels vid John Locke och hans försåtliga ägandemöjlighet 1690, den möjlighet man använder i dag om man har pengar tillräckligt för det, dels vid 1800-talets många olika sk socialistiska personer och bråkmakare. De enda konstruktiva jag fann var dels François Quesnay (död 1776) och Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), som var Marx bittraste hatobjekt, därför att P var kooperatör och en hängiven individrättsteoretiker och praktiker. Dessutom en av de få sk socialister som alls själv arbetat. Han var bonde, diversearbetare och grafiker senare i livet.

Denna nya individrätt, vilken jag inte sett på andra håll inom idéhistorien sedan jag började läsa idéhistoria, historia, genus, statsvetenskap osv vid SU, UU och LU. Det finns ingen sådan alls tidigare och dem MÅSTE till för att vi skall kunna lösa problemen i dag. Men med en befolkning som invaggats i passiv kunskapslös konsumism är det omöjligt om man inte börjar utbilda små grupper i denna nya rättsgrund, som jag baserat i individens existens, organismen för att vara mer exakt. Det är denna en grundlag måste försvara och de inbyggda egenskaper vi alla har fått av skapelsen självt – objektivt. Därför måste utkomst, yrke, försörjning, bostad, äganderätt och mycket annat beskrivas i en ny grundlag, därför att den hittillsvarande är ogiltig och dessutom likgiltig.

Därtill kommer en del nödvändiga kunskaper om den utländska och typiskt svenska sk värdenihilismen, påhittad av Axel Hägerström, Sveriges första anställde marxistiske professor. Han anställdes år 1911 som professor vid UU på sin avhandling ”Om den objektiva rättens begrepp”, vari han påstår att det inte kan finnas värden, i synnerhet inte objektiva värden ! Som om luften inte vore objektiv, varförutan vi inte kan andas och dör i svåra plågor. Livsbehoven måste därför försvaras i en ny grundlag.

Insändare 20190315

%d bloggare gillar detta: