#DavidmotGoliat

Det kom en pressrelease om ”En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring” som riktar sig mot kriminella nätverk, svårigheten att lagföra dem och tystnadskulturen som förhindrar möjligheterna att utreda brott och leda till bevis.

När jag läser genom texten kan jag inte låta bli att jämföra med maktmissbruk och undergrävande av demokrati och yttrandefrihet i Sverige med stöd av Bonnierimperiet, medlöpande politiker, räddhågade eller tunnelseende journalister, svikande myndigheter, rättsröte-väsendet och diktatoriska riksmedier. Jag kallar detta konglomerat en hydra och sätter in det begreppet i pressreleasen.

Kampen mot denna hydra namnger jag #DavidmotGoliat

Min egen insats i detta är dokumentären Läkaren som vägrade ge upp och uppföljaren Sista striden som kanske leder till en Folkdomstol mot hydran.

OMVANDLAD PRESSRELEASE: Brott med kopplingar till hydran är ofta svåra att utreda. Inte sällan finns också en rädsla för hydran som påverkar vittnens benägenhet att medverka i utredningar och i fria granskningar. Tystnadskulturen måste brytas. Därför har Demokraterna i dag påbörjat en utredning som ska påvisa brister i rättsprocessen och lagföringen, bland annat vid undergrävandet av samhällets pelare – mänskliga rättigheter – demokrati – yttrandefrihet, med kopplingar till hydran. I uppdraget ingår att uppmana ansvariga att ställa upp och berätta. Maktmissbruk ska offentligt prövas om inte annat så i en folkdomstol. [JO är en papperstiger och en institution utan värde]

– Vi är beslutna att påverka möjligheten att vända utvecklingen. Den som har uppgifter att lämna ska våga medverka i intervjuer för fri oberoende journalistik och i utredningar [där särintressen, medier, domstolar och myndigheter förgått sig mot enskilda och samhället]. Tystnadskulturen behöver brytas. Samhällets skyddsansvariga ska kunna reagera med kraft mot brott som stör rättsväsendets arbete och människors [journalisters och tjänstemäns] vilja att delta i såväl avslöjanden av missbruk som i en eventuell rättsprocess.

”Allmänheten ska känna ett förtroende för rättsväsendet,” säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson [som själv tillhör en antihumanistisk förening som ligger bakom förföljelser av oliktänkande].

Ja allmänheten ”ska känna ett förtroende för rättsväsendet” vilket filmerna om Erik Enby visar att vi inte kan göra. Rättsväsendet är hopplöst ur fas med moral, regler och lagar och låter sig styras av makt och kommersiella särintressen. /BP

Demokraternas utredning stöder skärpta straffskalor för övergrepp i rättssak [t ex rättshaveriet mot Dr Erik Enby], mened [tex anmälan mot Dr Erik Enby] och skyddande av brottsling [de som inte vågar anmäla maktmissbruk och rättsövergrepp i mediekoncerner, myndigheter och domstolar].

Demokraternas utredning omfattar flera punkter med ytterligare åtgärder mot hydran beskriven här.

Uppdraget med titeln #DavidmotGoliat kan leda till en folkdomstol där hydran: Bonnierimperiet, medlöpande politiker, journalister, myndigheter och riksmedier ställs till svars. Inte minst Dan Larhammar och andra ledande antihumanister.

Regeringens eget 34-punktsprogram kan sammanfattas i hårdare bestraffning och skydd av vittnen. Men det programmet riktar sig således mot skjutningar, bombningar och annat fysiskt våld. Effektiviteten och genomförandet är helt beroende av tjänstemännens kompetens och agerande. Och hitintills finns inget som stärker förtroendet för att det ger ett skydd av vittnen som kan påverka gängvåldet. Tjänstemän inom den sociala sektorn är ofta bakbundna och hur som helst oftast oförmögna att vidta lämpliga åtgärder. Polisens förutsättningar att komma åt de hårdast kriminaliserade kan vara via tät markering dvs man bevakar dem dygnet runt. Kostsamt och prövande. Istället bjuder man på kaka och kaffe och ber om ursäkt. Var finns det studier som visar att det funkar?

Börje Peratt

Facebook DavidmotGoliat

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: