Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna?

Stockholm gick 18 mars in i militärt stabsläge då man befarade kraftig ökning av coronasmittade (100 nya smittade). En metastudie som bygger på granskning av data och jämförelser med “utbrott” i olika länder och analys av bl a drabbade passagerarna på Diamond Express visar att de åtgärder som flera länder vidtagit kan ifrågasättas och beskrivas som masshysteri.

Coronaviruset, Covid-19, har medfört att länder har stängt sina gränser, myndigheter har satt städer i karantän och befolkning i husarrest. Många företag hotas av konkurs, branscher av kollaps och samhällets ekonomi av svår belastning. Frågan vi kan ställa oss är om politikers beslut är rimliga. Är åtgärderna adekvata givet virusets påstådda smittorisk och dödlighet? Är coronan ett för människan så farligt virus att dessa åtgärder är nödvändiga? Har politiker beaktat faktiska data, analyserat dem och dragit relevanta slutsatser? Har medierna rapporterat på ett upplysande och kritiskt sätt eller har det tenderat att bli masspropaganda med en överdriven hotbild som skrämt upp beslutsfattare och befolkningen?

Fakta som rör vanliga säsonginfluensor, coronaviruset, smittbarhet, farlighet, utbredning och omfattning vittnar om att detta coronavirus Covid 19 möjligen är jämförbart med en vanlig säsonginfluensa vad avser dödlighet men inte smittorisk som är avsevärt lägre. Vad vi istället tycks se är en masshysteri i coronans kölvatten som kan jämföras med “grupptänk” som anses vara en farlig form av masshysteri. I praktiken innebär det att man förstorar upp en hotbild på ett groteskt sätt och skapar en gemensam föreställning om faror som inte stämmer med verkligheten men som leder till destruktiva åtgärder och risk för nedbrytande av i detta fall hela samhällen.

Coronan startade i Wuhan i norra Kina i december 2019 och borde i början av februari 2020, vid en normalt smittsam virus/influensa ha nått minst 5-10% av befolkningen av stadens 11 miljoner invånare. Det skulle innebära uppemot 1000 000 smittade och kring 5 000 döda. Men från Wuhan rapporterades i februari 30 000 smittade och 1 500 döda. I mars, en månad senare rapporterades ca 80 000 smittade och 3 200 döda, det är långt under vad en säsonginfluensa skulle ha smittat men procentuellt ett större antal döda utifrån smittostatistiken. Och då fanns inget vaccin mot Corona som borde ha dämpat smittan. Sannolikt var det tiodubbla antalet smittade och då blir antalet döda också mer normalt. En sådan slutsats kan vi dra eftersom coronaviruset i 90 % av fallen är som en lindrig förkylning och därmed orapporterade. De flesta som dör är relativt sett mycket gamla och har underliggande sjukdomar.

Varje år smittas 5–20% av den globala befolkningen av olika former av influensavirus, vilket beräknas resultera i 3–5 miljoner fall av svår sjukdom och 300 000 till över en halv miljon dödsfall över hela världen enligt WHO. Corona är hitintills inte i närheten av dessa siffror och håller på att klinga ut i Asien.

Det förekommer på nätet mängder av påståenden som visat sig inte stämma eller som kan betraktas som desinformation i syfte att förvärra hotbilden.
En märklig text på FB som påstods skriven av en portugisisk läkare som uttryckte “stor oro” utifrån vid denna tidpunkt 331 smittade och en död att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med kring en miljon smittade och över 3 300 döda.

Hongkong med 7 miljoner tättbefolkade invånare hade 17 mars 150 fall och ännu inget dödsfall. Och i denna stad åker flera miljoner kollektivt varje dag.
En i praktiken kliniskt sluten population som smittats av Corona Covid-19 var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess 3 500 karantänpassagerare. Det blev sju dödsfall, 1% av de 700 smittade, men det var från en i stort sett äldre befolkning, där dödsstatistiken av Covid-19 är mycket högre än för resten av populationen. En analys med hänsyn till hela amerikanska befolkning har kommit fram till att dödsrisken här låg på 0,125% (John P.A. Ioannidis) d.v.s ungefär som vid en normal säsonginfluensa hos en vaccinerad befolkning. “Corona är ett bevisfiasko som skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Påstådda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen WHO, orsakar skräck – och är meningslös.” (Ioannidis).

Finns det anledning att tvivla på trovärdigheten när det gäller WHO? WHO undersöktes av EU efter svininfluensadebaklet och avslöjades för korruption. Det visade sig att läkemedelsindustrin var djupt iblandad i WHO-propagandan för att försöka förmå länder att tvångsvaccinera sin befolkning. Polen avstod all vaccinering men Polen drabbades ändå relativt sett av färre smittade och fick relativt populationen inte fler döda än länder som genomförde massvaccinering, Sverige ett av dem. På svenska myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot denna svininfluensa. Konsekvenserna blev att många insjuknade av vaccinet och några hundra även unga friska människor drabbades av svåra kroniska sjukdomar. Inköp och destruktionen av vaccinen blev en kostsam affär för svenska skattebetalare.

Masshysterin kring corona gynnar naturligtvis vaccintillverkare och om hysterin håller i sig kommer sådan vaccin att bli en storsäljare. Det blir mot denna bakgrund svårt att undvika funderingar kring en agenda och en propagandaapparat bakom denna masshysteri.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: