Dags att avsluta coronabedrägeriet

Corona bedrägeri griper jorden Foto B. Perat

Världens demokratier håller på att duka under för ett bedrägeri som vetenskapliga och dokumenterade fakta för länge sedan har avslöjat men där politiker och beslutsfattare antingen har drabbats av mental kollaps eller ingått i en global konspiration som genom spridande av rädsla orsakat masshysteri, röjt undan mänskliga rättigheter och punkterat samhällets livsviktiga funktioner.

TEXT BÖRJE PERATT
Artikel av Scott W. Atlas översatt och något reviderad för att förtydliga.

Hur kan en folkhälsomyndighet få sådan makt när alla fakta visar att de antingen bygger sina hypoteser om risker för smitto/döds-statistik på bluff och bedrägeri eller på inkompetens? Vad som är riktigt pinsamt är hur större medier och då även Sveriges Radio och SVT använder begreppet pandemi grovt felaktigt när det i själva verket är ett begränsat virus. En pandemi avser en ansenlig del av en population, mer än 20 procent. Coronaviruset i Sverige har inte ens drabbat 0,2% av befolkningen enligt officiell statistik. Detta ligger nära en vanlig säsonginflunesa. Dock är det redovisade antalet döda groteskt (12%) och visar på ett bedrägeri då all vetenskaplig rapportering visar att dödligheten ligger på 01-0,2% och det skulle innebära att ca 38 personer av rapporterade 2250 dödsfall skulle vara coronarelaterade emedan resten av dryga 2200 har andra dödsorsaker.
Var finns de som insett bedrägeriet och som insett att vi kan inte ha detta förbjudna samhälle för all framtid. De få gånger man blir sjuk får man härda ut och bidra till flockimmuniteten och sin egen immunitet.

En artikel idag ”Vi har fakta stoppa paniken och avsluta isoleringen” bekräftar till 100% mina iakttagelser som jag publicerat i ett antal refererade artiklar.

Innehållet stämmer således helt med några av de tidigare artiklar jag har skrivit och med de encyklopedibidrag jag lagt in i Vetamera.

Vi har fakta stoppa paniken och avsluta isoleringen!

The data is in — stop the panic and end the total isolation!” publicerad på The Hill av Scott W. Atlas, MD, Senior Fellow vid Stanford University’s Hoover Institution och tidigare chef för neuroradiologi vid Stanford University Medical Center.

Visst tiotusentals amerikaner har dött [men 2018 dog 80.000 av det årets influensa]. Amerikanerna är nu desperata efter förnuftiga beslutsfattare som har modet att ignorera paniken och lita på fakta (se Vetamera Masshysteri).

Ledare måste undersöka ackumulerade data för att se vad som faktiskt har hänt, snarare än att fortsätta betona hypotetiska prognoser; och istället utgå från empiriska bevis och kombinera dem med grundläggande biologiska principer fastställda sedan årtionden; och återställ sedan eftertänksamt landet för att få det att fungera.

Fem viktiga fakta ignoreras av dem som kräver att den nästan totala nedstängningen ska fortsätta.

Fakta 1: Den överväldigande majoriteten av människor har inte någon betydande risk att dö av COVID-19.

Den senaste antikroppsstudien från Stanford University uppskattar nu att dödlighetsgraden för en infekterad är troligen 0,1 till 0,2 procent, en risk som är mycket lägre än tidigare uppskattningar från Världshälsoorganisationen WHO som var 20 till 30 gånger högre och som möjligen motiverade isoleringspolicyer. (jämför med Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie)

I New York, ett epicentrum av den påstådda pandemin med fler än en tredjedel av alla påstådda amerikanska dödsfall, är dödsstatistiken för personer mellan 18 och 45 år 0,01 procent, eller 10 per 100 000 av den smittade befolkningen. Å andra sidan har personer över 75 år en dödsfrekvens 80 gånger det givet underliggande andra sjukdomar. För personer under 18 år är dödsfrekvensen noll per 100 000.

Av alla dödsfall i staten New York var två tredjedelar av patienterna över 70 år; mer än 95 procent var över 50 år; och cirka 90 procent av alla dödsfall hade en underliggande sjukdom. Av 670 bekräftade COVID-19-dödsfall som helt undersökts för underliggande tillstånd, hittills, hade 99,2 procent en underliggande sjukdom. Om du inte redan har ett underliggande kroniskt tillstånd är dina risker att dö mycket små oavsett ålder. Och unga vuxna och barn med normal hälsa har nästan ingen risk alls för någon allvarlig sjukdom från COVID-19.

Fakta 2: Att skydda äldre riskfyllda människor eliminerar överbelastning på sjukhus.

Av hittills mer än 34 600 sjukhusinläggningar är 0,01 procent av dem under 18 år eller 11 per 100 000 smittade personer; för 18 till 44 år gamla är sjukhusinläggningen 0,1 procent. Även för personer i åldern 65 till 74, var bara 1,7 procent inlagda på sjukhus. Av 4 103 bekräftade COVID-19-patienter med symtom som är dåliga nog för att söka läkarvård, drog dr. Leora Horwitz från NYU Medical Center slutsatsen att ”ålder är långt ifrån den starkaste riskfaktorn för sjukhusinläggning.” Till och med tidiga WHO-rapporter noterade att 80 procent av alla fall var milda och nyare studier visar en mycket mer utbredd låg infektionsgrad och en lägre frekvens av allvarlig sjukdom. Hälften av alla som testar positivt för infektion har inga symtom alls. De allra flesta yngre, annars friska människor behöver inte medicinsk vård om de får denna infektion. (Kan vi lita på WHO och Folkhälsomyndigheten?)

Fakta 3: Befolkningens immunitet förhindras genom total isoleringspolitik, vilket förlänger problemet.

Vi vet från årtionden av medicinsk vetenskap att infektionen i sig tillåter människor att generera ett immunsvar – antikroppar – så att infektionen kontrolleras i hela befolkningen av ”besättningsimmunitet” [Se VETAMERA: Flockimmunitet]. Det är faktiskt det huvudsakliga syftet med utbredd immunisering mot andra virussjukdomar – att hjälpa till med befolkningens immunitet. I detta virus vet vi att medicinsk vård inte ens är nödvändig för de allra flesta människor som är smittade. Det är så milt att hälften av infekterade människor är asymptomatiska, vilket klargjorts i uppgifterna från Diamond Princess-fartyget och sedan i djupanalyser gjorda på Island och i Italien. Detta har felaktigt framställts som ett problem som kräver massaisolering. Faktum är att smittade personer utan allvarlig sjukdom är det omedelbart tillgängliga verktyget för att upprätta en utbredd immunitet. Genom att överföra viruset till andra i gruppen med låg risk som sedan genererar antikroppar, blockerar de riskerna för de mest utsatta människorna och slutligen upphör hotet. Att utöka isoleringen av hela befolkningen skulle direkt förhindra den utbredda immuniteten från att utvecklas.

Fakta 4: Människor dör eftersom annan medicinsk vård inte görs på grund av hypotetiska prognoser.

Kritisk hälsovård för miljontals amerikaner ignoreras och människor dör för att tillgodose ”potentiella” COVID-19-patienter och av rädsla för att sprida sjukdomen. De flesta stater och många sjukhus stoppade abrupt ”icke-väsentliga” förfaranden och kirurgi. Detta förhindrade diagnoser av livshotande sjukdomar, som cancerscreening, biopsier av tumörer som nu är oupptäckta och potentiellt dödliga hjärnaneurysmer. Behandlingar, inklusive akutvård, för de allvarligaste sjukdomarna missades också. Cancerpatienter skjuter upp kemoterapi. Uppskattningsvis 80 procent av fall av hjärnkirurgi hoppades över. Akuta patienter med stroke och hjärtattack missade sina enda chanser för behandling, vissa dör och många står nu inför permanent funktionsnedsättning. (se: Vilseleder medier om corona?)

Fakta 5: Vi har en tydligt definierad befolkning i riskzonen som kan skyddas med riktade åtgärder.

De överväldigande bevisen över hela världen visar konsekvent att en tydligt definierad grupp – äldre människor och andra med underliggande tillstånd – är mer benägna att riskera en allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse och även, men mer osannolikt riskerar att dö av COVID-19. Kunskapen om det är ett självklar och därför en enkel åtgärd är att rikta isoleringspolitik till den gruppen, inklusive strikt övervakning av dem som interagerar med dem. Sjuksköterskor, den högsta risken, bör vara det mest enkla att systematiskt skydda från smittade, med tanke på att de redan bor på trånga platser med mycket begränsad åtkomst. (Jämför med Otillförlitlig coronarapportering)

Den lämpliga politiken, baserad på grundläggande biologi och de bevis som redan finns, är att införa en mer fokuserad strategi, några som i första hand beskrivs: Skydda strikt de kända sårbara, isolera de milt sjuka och öppna de flesta arbetsplatser och små företag med några försiktiga försiktighetsåtgärder för stor grupp. Detta skulle göra det nödvändigt att umgås för att skapa immunitet bland dem med minimal risk för allvarlig konsekvens, samtidigt som man räddar liv, förhindrar övertalighet av sjukhusbesök och begränsar de enorma skadorna (på samhälle, ekonomi, företag, skolor, barns socialisering) som förvärras av fortsatt total isolering. Låt oss sluta undvika empiriska bevis. Fakta är viktigast. // Scott W. Atlas, Stanford University Medical Center

Mina reflektioner

2018 gick en tuff influensa över jorden. 25 000 människor dog i Italien, 80 000 i USA, två till tre miljoner över hela jorden. Coronaviruset är inte tillnärmelsevis så smittsamt eller dödligt. Inte gjordes några reportage då om människor vars lidande kunde pågå i månader särskilt pga av efterföljande sjukdomar, lunginflammation osv. Denna coronans bedrägliga mediekampanj har flera syften. Först och främst makt. Man vet nu hur lätt det är att skrämma befolkningen och upprätta en polisstat med alla begränsningar av mänskliga rättigheter. Nästa steg är vaccin och tvångsvaccinering. Det är redan på G och även här med inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Det kan gå så långt som att man tvingas föra in att man är vaccinerad för att förflytta sig. Antingen med kollektiva färdmedel, bil eller flyg. Storebror ser dig och vet vad du har för vaccineringar och bestraffar dig om du rör dig fritt. Vill du verkligen ha det så? Syftet med det är kontroll av individen, insprutande av hälsofarliga produkter. I själva verket får du alla influensor och virus i en vaccinsmittcocktail som aktiverar tidigare död och minskar folkpopulationen. Vill du verkligen ha det så?

Anders Tegnell var ansvarig för det farliga svininfluensavaccinet och sade trots omfattande kritik att han skulle göra om samma sak igen. Ja vänta bara.

Det saknas politisk medvetenhet i riksdagen för att ändra på detta. Moderaternas ledare har krävt flera test vilket bara visar hur okunnig och inkompetent han är. Det röda blocket är i händerna på dem som drivit coronabedrägeriet och gör bara det som de är ålagda att göra.

Kvar återstår SD, KD och Centern dock mycket osäker på vad de egentligen har förstått och tycker i ärendet. Men svenska politiker är inte ensamma. Större mellaneuropeiska länders politiker har helt dukat under för masshysterin.

Börje Peratt

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: