Frihet Sverige, en analys

Vi är några som larmade tidigt om hysterin kring detta ”Coronautbrott” med åtföljande orimlig medierapportering. Vi som anat motiven kunde förutspå den förfärliga utvecklingen med kommande polisstater, inskränkningar och tvångsvaccinationer. Pipet som lade grunden till polisstat

Samtidigt hoppades vi på att det skulle komma visselblåsare från sjukvården, jurister som insett hur rättvisan underminerats, artister som sjöng ut och kändisar som liksom folket som hade plågats av de samhällsförstörande inskränkningarna och som var villiga att uttala sig. Det senare i stort sett obefintligt. Jag fick kontakt med advokat Reiner Fuellmich och gjorde en intervju om bedrägeriet. THE FRAUD

Det som samtidigt bekymrade var hur många vildhjärnor som gått på en mängd tokiga rykten och orsakat än mer förvirring och där vissa inte förstått vad Trump stod för. Det förvånade mig och tvingade mig att ta avstånd från sådana grupperingar. Samtidigt som alternativet inte var bättre. Det vi fått nu är fritt fram för de ondskefulla krafterna bakom coronabedrägeriet.

Idag har USA gått ur askan i elden

Det styre som nu har kommit öppnar vägen för genomförande av den globala fascismen där Biden-Harris bara blir lydiga instrument. Denna makt som jag kallar ”hydra”, har också lagt under sig nästan alla världens demokratier med hotet om sjukdom som vapen och WHO som lydigt instrument. Och tyvärr lurar man världen genom att kalla sig demokrater.

Jag har frågat mig om det finns en tredje kraft? Folket? Det sägs att den amerikanska revolutionen då amerikanerna frigjorde sig från engelskt förtryck fick sin kraft då 5% av befolkningen hade modet att göra uppror. De hade ett fokus, att välta en övermakt. Om man blandar in en massa annat i detta så förlorar målet sig i bristande omdöme och brist på förtroende. Det blir enkelt för fienden att avfärda.

Så det krävs förmodligen något mer än vilja till frihet och sanning. Ett program! Vad vill denna uppslutning av protesterande människor förutom frihet? Och vad innebär i så fall denna frihet? Jag har funderat över detta sedan svininfluensan 2009, då jag också upptäckte den vedervärdiga antihumanismen som ingår i hydran och som har varit hydrans fotsoldater i denna  attack på friheten.

Något förvånande såg jag en video med Sauk som läste upp en deklaration från en KI-professor (expert på konsten att vara snäll).  Videon blev ett uttryck för konsten att manipulera och stå på hydrans sida men låtsas som att man står på folkets.  Ja i och för sig 60 % kanske ropar efter fulvaxet som i praktiken istället för att rädda dem hotar deras hälsa, orsakar brister i immunförsvaret och t o m är dödligt. Något som EU hälsoråd avfärdar som risker man får ta.

Jag har också funderat över hur vi kan ersätta/förändra industrimedicinen (som felaktigt kallar sig skolmedicin). Det är att ta upp kampen med Big Pharma. Vad ska i så fall industrimedicinen ersättas med? Jag som är klåfingrig har skrivit ett förslag som fick begreppet ”Helandevård”.

En annan fråga gäller hur man ska få journalister med sig och förändra de medier som svikit sin uppgift och orsakat mediepandemi. Samhällsjournalistik har en plikt och den är att vara kritiska mot makten! I stället har journalisterna av sina ägare (Bonnier, Public Service Shibstedt m fl tvingats(?) bli maktens megafon. Det är rent pinsamt att höra och se sina kolleger dagligen basunera ut ”pandemi” och bedräglig statistik. Ja förutom TV4 då som i direktsändning har en liten markör längst ned i rutan där man redovisar mängden vaccinerade, ett propagandatrick som kallas ”raketen” här i ny tappning. Parallellet med det rapporteras de dagliga siffrorna om Coviddöda, naturligtvis falska siffror. Men det är samordnat med skrämselpropaganda.

Nästa steg är att ställa Big Tech (särskilt de med sociala forum) till svars för att de censurerat sanningen om coronabedrägeriet och om möjligt finna alternativ.

En viktig fråga är hur det kan komma sig att världens politiker underställt sig den fascistiska stöveln och förändrat lagar till stöd för diktatur. Är det som den vitryska presidenten/diktatorn säger så att alla blivit mutade?

Vitrysslands president (diktator) Lukashenko säger att IMF erbjöd en bestickning på cirka 1 miljard dollar för att införa en Covid-19-nedstängning. LÄNK

Låt oss se hur detta utvecklades i Sverige. Våren 2020 drev Centerns Annie Lööf förslaget om en pandemilag. Hon har väl inte koll på att detta aldrig var en pandemi utan genomförde bara sitt uppdrag (från Bilderberggruppen och Rockefeller Foundation). Sedan följde Moderaternas partiledare Ulf Kristersson med att kräva test test test. Han hade väl inte koll på att PCRtesten är ovetenskapliga och han själv lika oduglig men lika lydig som Annie Lööf. Hysterin drev socialdemokraterna att genomföra en olaglig lag i början av 2021. Det innebär att samtliga folkvalda i riksdagen som ställt sig bakom pandemilagen och dess inskränkningar har begått förräderi mot svenska folket och den fjärde Grundlagen: Yttrandefrihet, mänskliga fri- och rättigheter. Hur ska dessa förrädare ställas till svars. I flera länder har liknande lag förklarats olaglig.

”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“…de mest omfattande och vidsträckta begränsningarna av grundläggande rättigheter …”, sade domstolen medan den kallade åtgärderna en attack mot “grunden för vårt samhälle” som var “oproportionerligt.UK Human Rights Blogg

Högsta Domstolen i Pretoria har förklarat nedstängningarna lockdown som författningsstridiga och ogiltiga.

Visst kan vi vara förbannade på poliser som begått övergrepp mot demonstranter. De döljer sig bakom att de bara utfört åtgärder och order som riksdagen beslutat om. Vid Nürnbergsprocessen efter andra världskriget klargjordes att ingen kunde avsvära sig sitt ansvar genom att skylla på att man ”bara lydde order”. Domarna i Nürnberg angav följande skäl. När en individ följer en order som är olaglig enligt internationell rätt, är han ansvarig för det valet, förutom under vissa omständigheter. Till exempel, om individen kunde bevisa att han var okunnig om att ordern var olaglig. Så frågan är: kan en polisman avkrävas att vara insatt i grundlagen och att kunna förstå att Riksdagen fattat felaktiga beslut och genomfört en av jurister hårt kritiserad lagstiftning?
Ja många poliser har förstått att deras uppgift är att förvara befolkningen och när polisstaten gjort folket till fiende har de valt att protestera eller lämna polisen.

Juridiken och lagarna ska bära upp samhället. Utan tvekan finns både de som har moral och rättvisa som kompasser för sina beslut men det finns också utan tvekan all anledning att ifrågasätta lojaliteten hos dagens domstolar. Vem och vad anser man att man ska underkasta sig. När läkare som Dr Erik Enby fråntas sin legitimation vittnar det om att hydran styrt domstolarna.

Många restaurangägare och entreprenörer känner sig orättvist behandlade av milt sagt korkade restriktioner. I ett samhälle där rädslan orsakat masspsykos så har det sunda förnuftet ersatts av panik.

Min slutsats av den nu församlade oppositionen mot inskränkningarna är att den spretar, många känner intuitivt att något är fel men saknar kunskap.  Det innebär att protester kan uppmärksammas och så frön. Men räcker insatserna till önskvärd förändring?

Denna manifestation i Sverige sådde frön. Danmarks 9 dagars uppror ( Se Norden)  räckte inte för att få riksdagen där att återkalla den olagliga lagen om tvångsvaccinering och vaccinpass. Trots EUrådets beslut om att lagen var olaglig. Förhoppningen för de engagerade är att fler ansluter sig men då måste alltfler lämna sin hypnos av skräck och inse att de har utsatts för bedrägeri och det är inte så lätt. Vem vill känna sig lurad?

Det finns en stark förhoppning till att en oorganiserad befolkning ska förmå politiker att reagera. Men utan makt sker sällan något. Och då krävs minst en halv miljon på gatorna.

För en förändring krävs också förmodligen en politisk sammanslutning underbyggd av fakta. Och med det följer en politisk samverkan. Jag startade Demokraterna som ett nytt idépolitiskt parti och lade till Rättvisepartiet då det är kärnan i frigörelsen.

Det finns andra politiska konstellationer och uppslag. Vilken man än väljer så krävs en samordning. Det som nu tycks ske i Tyskland.

Börje Peratt

Frihet-Rättvisa-Omvårdnad

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: