4-städers tåg mot covid19-inskränkningar

Tusenmannamarschen Göteborg 20 mars 2021

Den 20 mars demonstrerade ett stort antal människor mot skammdemilagen i fyra svenska städer; Falun, Göteborg, Malmö och Stockholm. Jag dokumenterade STOCKHOLMSTÅGET och var delaktig i DALATÅGET. På sätt och vis var jag med i anden både i Göteborg och i Malmö med tankar om ”HJÄLP-ÄNGLARNA” och SNAPPHANETÅGET.

De första samlingarna har varit i Stockholm under hösten 2020 och i början av 2021. Den hitintills kanske största utgick från MEDBORGARPLATSEN den 6 mars som jag också dokumenterade med drygt 2000 i tåget. MSM fick det till ett par hundra vilket bekräftar att de inte klarar av eller tillåts att rapportera sanningsenligt. Ovanpå det rapporterades om att en skadad polis fick uppsöka sjukhus. Ja det var självförvållat. Man sprayar inte demonstranter med pepparspray och står i lovart lika lite som man pissar eller spottar snus i motvind.

En majoriteten av folket tror att denna corona är värre än vad den är och att de måste skyddas från smitta genom munmask, isolering och fulvax. Denna övertygelse har trummats in av medierna och medverkat till politikernas beslut om inskränkningar. En granskning av alla ingående delar i detta projekt visar på skrämmande motiv och för folket synnerligen destruktiva åtgärder.

Först och främst vårt immunförsvar har byggts upp av år av utsatthet då vi fått i oss allsköns virus och bakterier. Det är i umgänge med andra och genom olika smittor som vi stärker immunförsvaret. Med rådande anvisningar blir resultatet det motsatta.

Människan har en oerhörd förmåga att stå emot sjukdomar och yttre påfrestningar. Kroppens immunförsvar är så storartat designat, att även de mest inbitna virus och bakterier kan elimineras.
– ”Genom att förstå hur det fungerar kan man hjälpa immunförsvaret och leva ett friskare liv(Zara Öberg).

Under vårt liv utsätts vi för olika virus och bakterier som kräver mer skydd än det medfödda immunförsvaret kan ge oss. Därför har vi också det adaptiva immunförsvaret, ett immunförsvar som vi stärker och bygger upp genom att kroppen utmanas.”

Överdriven renlighet, nitiskt spritande av händer och vaccination bidrar med stor sannolikhet till ett försämrat immunförsvar då det adaptiva immunförsvaret inte ges möjlighet att stärkas. Många av våra sjukdomar, inte minst att utsättas för barnsjukdomar, är en viktig del i vår fysiologiska utveckling och kommer även att påverka vårt immunförsvar senare i livet. Av detta skäl finns en omfattande kritik mot vissa vaccineringsprogram som i praktiken minskar motståndskraften och sänker immunförsvaret.

Ordet plandemi med ett litet L skapades av Mikki Willis som i sin dokumentärfilmserie Plandemic visat att bevisen är överhängande för att detta kaos är planerat sedan länge. Och intränat, senast i EVENT 201 där Bill Gates Foundation och World Economic Forum stod för arrangemanget. Bakom dem hittar vi Rockefeller Foundation som i sitt hemliga dokument om LOCK-STEP formulerade framtiden i:

”En värld av stramare regeringskontroll uppifrån och ner och mer auktoritärt ledarskap, med begränsade möjligheter till nytänkande  och växande medborgarrestriktioner” Länk

De flesta som gått på plandemi-propagandan är faktaresistenta och livrädda. Således omöjliga att föra en förnuftsmässig dialog med.

PCRtestets uppkomst strider mot Nobellpristagarens syfte. Kary Muillis anser dessa Covid19test fullständigt meningslösa för att kunna ställa diagnos. Det har också visat sig ytterst opålitliga för diagnos. Om man inte kan göra diagnos med dessa test hur kan man då få fram statistik på smittade och döda? Nej det kan man ju inte så all denna statistik är falsk. Om man med felaktigt statistik begränsar människors rörelsefrihet så har man således mot principerna för lagstiftning orsakat ett ”katastrofalt felaktigt politiskt beslut med dramatiska konsekvenser för nästan alla delar av människors liv”. LÄNK1, LÄNK2

“Sveriges regering har med Covid19-pandemilagen kränkt den okränkbart garanterade mänskliga värdigheten!”

En ifrågasättande röst besvarade jag på följande sätt:

Väldigt förenklat: Jag har följt corona sedan början 2020 och skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar. Där finns källhänvisningar. Gå till HK och sök. Fjärde grundlagen rör Yttrandefrihet och mänskliga fri- och rättigheter. Covid19 – Pandemilagen är en orättfärdig lag och inte vetenskapligt motiverad utan handlar enbart om makt och kontroll. Den är ett förräderi. Senast politiskt motiverade utegångsförbud infördes i Europa var under Andra Världskriget och särskiljande pass (som drabbade oönskade minoriteter) genomfördes av Nazisterna. Inskränkningarna från 2020 som drabbat, kultur, fritid, idrott och servicenäringar är helt omotiverad om man följer studier av vetenskaplig expertis.(Tvärtom är det minst lika många som dör av dessa inskränkningar som den påstådda sjukdomsdödligheten från Covid19). Inskränkningarna orsakar ekonomisk kollaps och är katastrofala för hela samhället. Denna analys är jag inte ensam om även om jag tidigt förutsåg vad som skulle komma. Eftersom du inte deltagit på dessa samlingar har du inte kunnat uppleva de kulturella inslagen av dans, musik och tal. Glädjen och skratten i dessa umgängen är upplivande tills polisen griper in mot helt fredliga deltagare. Kulturens uppgift är att visa oss människor vilka vi är och att stå upp för människan, livet och miljön. Det är vad dessa samlingar går ut på i en växande rörelse. Majoriteten av deltagare är kvinnor från väldigt unga till gamla med rullator. De är inte missnöjda utan desperata över de övergrepp som nu pågår med hotet om sjukdom som vapen. Du kan trösta dig med att skräckpropagandan har gjort att du är i den majoritet som tror på en fara som inte är större än varje års säsonginfluensa. Du kan även få nya perspektiv genom denna artikel och video LÄNK

NAZISTISKT JUDE-PASS

Med kommande vaccinpass har den tidigare Nazistiska kontrollapparaten fått en ny tappning.

Börje Peratt

 

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: