Organisera motståndet – en medborgerligt lagstadgad rätt och skyldighet

Idag går Sveriges regering ut med att flera restriktioner lyfts den 29 september. Bakom detta ligger en hotbild om Vaxpass som separerar människor som vägrar vax och gör dem till andra klassens medborgare. Detta måste bestridas och bekämpas.

Svenska Folkdomstolen har idag ca 40 anklagelsepunkter riktade mot politiker och aktörer (myndigheter, forskare, journalister m fl) som verkar för att påtvinga människor att injiceras med ett oprövat och bevisat skadligt biovapen framtaget av några av de mest kriminella internationella läkemedelsbolagen såsom Pfizer.

Anklagelsepunkterna mot i Sverige verkande makthavare handlar om landsförräderi och olagliga och vilseledande åtgärder från dem som har blivit kollaboratörer till främmande fientlig makt.

I anklagelseakterna ingår också de som begår kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter genom att med olagliga medel propagera för och tvinga fram ett diskriminerande förhållande till dem som vägrar låta sig injiceras med biovapen.

Det nu pågående framtagandet av vaccinpass för att få resa, använda sig av tjänster och kulturellt utbud och att verka fritt i vårt samhälle sätter folkrätten och demokratin ur spel. Alla som agerar för vaccinpass begår brott mot vår grundlagsskyddade frihet.

Det är varje medborgares lagliga plikt att göra motstånd.

  • Ett sätt att göra motstånd är att via Folkdomstolen rösta på dem man anser vara skyldiga till landsförräderi.
  • Ett annat är att föreslå ledare till Svea Riksråd.  Där byts förrädare ut mot pålitliga och dugliga ledare.
  • Ytterligare sätt är att ingå i den motståndsgrupp som organiseras för att befria Sverige. Anmäl dig via Värna Svea.

Börje Peratt

Rättvisedemokraterna är ett idéparti för att klargöra politiska ståndpunkter och möjligheter

About Börje Peratt

Börje Peratt, yrkesutbildad vid Dramatiska Institutet, Fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik, med en bakgrund som producent, regissör, företagsledare, föreningsbyggare, fotbollstränare (UEFA A-Diplom) satt i 20 år som politiskt vald i Danderyd, ofta i opposition och kunde direkt studera hur beslutens styrdes. Då C gick alltmer högerut hoppade han av och initierade Demokraterna och dess politiska program under uppbyggnad.

%d bloggare gillar detta: