A-kassa/arbetslöshetsersättning

A-kassa/arbetslöshetsersättning

En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är viktig för att trygga inkomster under en period av osäkerhet.  Men den får inte vara på en nivå där den inte motiverar till arbete.

Ställ krav på att ta jobb som erbjuds även om de är okvalificerade eller ligger på annan ort. Tar man inte dessa jobb minskar ersättningen.

  • a-kassan ska vara en omställningsförsäkring och inte en permanent inkomstkälla.
  • kombinera ersättningarna med en snabbare avtrappning i ersättningsnivåerna och snabbare stödjande insatser än vad som idag är fallet.
  • skapa en samordnad arbetslivsförsäkring, där arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen slås samman till en sammanhållen försäkring med gemensam myndighet.

2013-02-01