Abort

Varje individ har rätt till sin egen kropp. Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är därför en rättighetsfråga. Fria och säkra aborter är en mänsklig rättighet.

Demokratiska partiet står bakom den svenska abortlagstiftningen som innebär att kvinnor har rätt att göra abort före slutet av den artonde graviditetsveckan. En särskild utredning ska föregå de aborter som sker efter den tolfte veckan och stödsamtal ska alltid erbjudas i samband med aborten. Aborter är sällan oproblematiska för de inblandade.

Sjukhuspersonal som inte vill delta i aborter ska ha rätt att avstå utan att behöva förklara varför.

Att besluta sig för ett arbete som innebär att rädda liv och vårda livet kan stå i konflikt med att avsluta ett i övrigt friskt liv. Det kan även finnas andra religiösa eller moraliska motiv bakom oviljan att medverka till abort. I enlighet med mänskliga rättigheter ska därför sjukvårdspersonal kunna välja att inte delta.

Det blir då angeläget för sjukvården att tydliggöra detta gränssnitt och säkerställa att det finns personal som kan bistå vid abort.


20130201

%d bloggare gillar detta: