Adoption

Adoption föregås av en noggrann prövning av de tilltänkta föräldrarnas möjligheter att skapa en bra uppväxtmiljö för barnet.

Det är inte familjeformen eller föräldrarnas kön som är av störst betydelse för barnets utveckling. Hur barnet uppfostras, vilket stöd det får av omgivningen och hur det bemöts i samhället är viktigare.

Sedan några år tillbaka ges alla individer och par – oavsett kön och sexuell läggning – samma rätt att bli prövade om de är lämpliga som adoptivföräldrar.

20130201

%d bloggare gillar detta: