Alternativ medicin – komplementär

Alternativ medicin – komplementär / Integrativ medicin
Människor efterfrågar andra behandlingar än de som ges inom den så kallade skolmedicinen som har mycket att lära av komplementärmedicinens helhetssyn på människan. Uppmuntra till ökad förståelse mellan de olika aktörerna för patientens skull.

Det är viktigt att de behandlingar som ges, inom hälso- och sjukvården, uppfyller krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Även skolmedicinen måste bli bättre på att ta bort gamla metoder när nya och bättre forskats fram. Ett viktigt mål är att minska medicineringen och här har samhället stora vinster att hämta både mänskligt och ekonomiskt.

Ge ökat stöd till forskning.

20130201
ändrat 20130227

%d bloggare gillar detta: