Arbetstagare

En arbetstagare arbetar för lön.
Lönen ska vara rimlig och accepterad inom ramen för fackliga överenskommelser.
Med arbetsmiljölagen följer även rättigheter och skyldigheter.
Arbetstagaren har rätt till en säker arbetsplats.

Arbetstagaren har också skyldigheter gentemot arbetsgivaren.
Främst handlar det om att göra ett gott och säkert arbete.
Här förväntas även en lojalitet mot såväl arbetsgivare som chefer och medarbetare.
Förutom kvalitén på arbete och samverkan brukar det vara angeläget med tider, ordning och reda.

Varje individ är del av sin grupp. Därmed är hon del av ett lag och som lagmedlem måste vi lära oss samspela, ödmjukt, respektfullt och tolerant på samma gång målmedvetet, uthålligt och självförverkligande. Det innebär ärlighet, konstruktiv självkritik och öppenhet. Det innebär att jag erkänner för mig själv vad som är svårt och formulerar det klart och tydligt för mig själv. Jag lyssnar på vad andra säger och respekterar deras synpunkter istället för att skylla ifrån mig. Jag tillstår och erkänner mina egna problem och gör då klart för mig att det är hos mig svårigheterna finns, inte hos andra.

När det står helt klart att jag utsätts för störningar från någon i omgivningen måste jag så snart som möjligt reda ut det och snarast vidta åtgärder för att få ett stopp på det. Ett sätt är att skriva ned exakt händelseförlopp så sakligt som möjligt, diskutera det med någon opartisk som kan ge stöd i att ta upp det på ett konstruktivt och förändrande sätt. Acceptera inte någon slags förnedring eller kränkning. Gör klart för dig vilka strider som är värda att ta. Men låt aldrig ett problem kvarstå.

Uppmaning till personlig utveckling:
– Jag går in för att förbättra mig själv. När jag är ärlig med mina svagheter och arbetar med dem med en positiv och uppmuntrande inställning till mig själv då är jag också en god lagspelare. Steget är då inte långt till nästa nivå, vän och vänskap. Det är jag som är vännen. De flesta väntar sig att andra ska uppträda vänligt och vara pålitliga som vänner, när det i praktiken är det omvända som gäller. När jag själv uppträder som vän, bryr mig om andra, visar respekt och trofasthet, erkänsla och till och med kärlek, det är då andra vill ha mig som vän och bjuder mig sin egen vänskap.

När man inser att alla vinner på ett uppbyggande av individen är det lätt att stödja både sig själv och andra. Att lära sig uttrycka egna behov, formulera sin vilja, genomföra konstruktiva aktiviteter och nå självförverkligande är därför något som alla vinner på. I de överlägset flesta fall vinner också helheten, laget och företaget på den enskildes utveckling. Men visst händer det att enskilda individer äntligen tar mod till sig och lämnar en grupp, det vill säga de gör något som de kanske länge tänkt göra. Det kan på sikt ändå vara till det bästa även för laget. Tomrummet kan fyllas av någon som kan engagera sig och satsa mer på både sin uppgift och på helheten. Naturligtvis kan det även innebära att med förlusten av den goda kraften dör hela laget.

20130204

%d bloggare gillar detta: