Arbetstagareproblematik

Arbetstagarens kompetens, egenvård och karaktär.
En arbetstagare som spricker i förmågan ska kunna få rätt utbildning. Om det ändå inte fungerar måste en oberoende utvärdering till som kan klargöra förutsättningar. Utifrån detta kan sedan en plan läggas upp. Kommer utvärderingen fram till att förutsättningar saknas måste arbetsgivaren kunna säga upp den anställde. Tempot i detta är särskilt viktigt i små företag som inte kan bära en improduktiv börda.

Ett tyvärr inte ovanligt problem är arbetstagare som av olika anledning inte sköter sitt jobb. Som förstör samarbetet genom brister i social kompetens, otillräcklig egenvård, missbruk, oförmåga att hålla tider eller inte klarar av att genomföra normalt sett enkla överenskommelser. Här arbetar de flesta företag med olika strategier för att medvetandegöra sina medarbetare om vad man önskar sig av dem. Eftersom vissa problem är känsliga måste arbetsledare lära sig ta tjuren i hornen för allas bästa.

Ett annat problem rör tillsvidare anställda som så fort de blir anställda plötsligt byter karaktär. På säker mark gör man inte mer än nödvändigt och knappt ens det. Denna plötsliga minskning av jobbinsats ska naturligtvis också kunna utsättas för en oberoende utvärdering. En sådan kan ändra motivationen men om det leder till återfall måste en arbetsgivare snabbt kunna avskeda.
Fast anställning innebär inte räkmacka. Denna åtstramning och förtydligande av krav på lojalitet är viktigt för att företagare ska våga anställa.

20130204

%d bloggare gillar detta: