Väljarna vill ha statlig skola

108 SVT Text Söndag 05 maj 2013 INRIKES PUBLICERAD 5 MAJ Svenska folket: Låt staten ta över skolan. Förslaget får stöd av 46 procent Det finns ett kraftigt stöd bland väljarna för att låta staten ta över ansvaret för skolan från … [Read more...]

Kraftig vinst för apoteksköpare

106 SVT Text Söndag 05 maj 2013 INRIKES PUBLICERAD 5 MAJ De bolag som köpte apotek från staten har gjort mycket goda affärer. Men exakt … [Read more...]

Kritik mot hemligstämpling av apoteken

111 SVT Text Lördag 04 maj 2013 INRIKES PUBLICERAD 4 MAJ Kritik mot hemligstämpling av apoteken Oppositionen kräver nu lagändring sedan kammarrätten nyligen slog fast Läkemedelsverkets beslut att hemligstämpla information om apoteken. … [Read more...]

Bankparasitmål, högsta domstol?

Flera upprop cirkulerar nu som rör grundbultarna i det svenska samhället. En viktig fråga är om detta engagemang kan förändra, förnya och lyfta demokratin. Knäckfrågan är en demokrati som utnyttjas av ett fåtal för egen vinning eller en demokrati som säkerställer allas rättigheter och … [Read more...]

Rekordlågt förtroende för EU

I de sex största EU-länderna har förtroendet för EU rasat katastrofalt, visar en undersökning av tankesmedjan European Council on Foreign Relations (April 2013). Detta följs upp med en svensk undersökning som visar att även svenska väljare nu saknar förtroende för EU Störst är raset i Italien, … [Read more...]

Unga intresserade av politik och tror på demokrati

”Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna” är en om inte fel så ändå skev bild. En ny studie visar att en stor andel (C:a hälften) är intresserade av politik och tror på demokratin. På DN Debat utvecklar Erik Amnå, professor i statskunskap Örebro universitet och Joakim Ekman, … [Read more...]

Svensk beredskap är … – Varför bry sig?

Varför bry sig? FRA lagen tillåter endast spaning på hot som riktas mot Sverige från angripare utanför landet. FRA lagen ger lagligt stöd för signalspaning som varnar oss för angrepp utifrån. FRAlagen kriminaliserar signalspaning inom landet. FRAlagen skyddar således egen befolkning från … [Read more...]

Ungdom i Sverige tappar mark visar Unicef undersökning

Sverige ligger på femte plats när barns allmänna välfärd ska rankas. När det gäller utbildning har dock Sverige fallit till botten. Det visar en ny undersökning från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs. Svenska 15-åringars kunskaper har rasat rejält under 2000-talet, enligt en ny … [Read more...]

S-kompromiss om skolan gick åt höger

S-kompromissen för vinst i skola och vård överger den solidariska modellen och blev ännu mer åt höger än tidigare. Tomas Ramberg rapporterar i Sveriges Radio Eko från Socialdemokratiska kongressen, att kompromissen vid Socialdemokratiska kongressen om vinst i skolan blev sämre än tidigare … [Read more...]

Lärarna lämnar skolan

Katastrofen i den svenska skolan är så omfattande och genomgripande att lärarna nu lämnar det sjunkande skeppet och samtidigt är nyrekryteringen på bottennivåer. Situationen är alltmer desperat. Var fjärde lärare lämnar skolan Publicerat av Ekot Sveriges Radio "Var fjärde lärare har hoppat av … [Read more...]

Socialdemokraternas politik om vinster i välfärden

Socialdemokraternas kongress i Göteborg i april 2013 är i full gång. Kärnfrågan är vinster i välfärden. På SR Nyheter kan man läsa: Partistyrelsen vill begränsa företagens vinster i skola, vård och omsorg, genom hårdare regler. Men många i partiet vill helt förbjuda vinster i välfärden. – … [Read more...]

Barnets framtid

Du som vill ge barnet och barnfamiljen den bästa av förutsättningar oavsett härkomst eller kulturell tillhörighet. Ett barn är livets gåva och hur vi vuxna väljer att vårda denna gåva är avgörande för inte bara barnets egen framtid och den lilla familjen utan också för hela samhället och … [Read more...]

FRA-lagen vad innebär den?

21 mars 2013 sjösattes idén om ett nytt parti, Demokraterna. Ambitionen är att etablera Demokraterna som ett parti med rötter internationellt. Demokratiska partiet finns i länder över hela världen dock tills nu inte i Sverige. Det fick ett positivt gensvar men också reaktioner från främst dem som … [Read more...]

senaste nytt

[Read more...]

Blir Cypern tuvan som stjälper EUron

Cypernkrisen drar in hela världens börser 18 mars är det dags för Cypern att hantera åtstramningskrav för att kunna rädda sin ekonomi med Eurolån som ligger på en förhållandevis deras nationalbudget orimlig nivå. Asien har börskurserna fallit kraftigt under morgonen. Anledningen är oron för att … [Read more...]

Värna kulturen och dialogen

Kulturens olika uttryckssätt, visar oss vilka vi är. För många skulle en dag utan musik vara outhärdlig. Konsten blir spegelbilder för våra tankar och känslor. Teatern underhåller men ger också konflikterna nya perspektiv. Och vem kan idag tänka sig en värld utan TV och utan filmer. Kulturen är på … [Read more...]

En reglerad elmarknad

Klimatet förutsätter säker och miljövänlig energi och elförsörjning, med stabil och hållbar teknik. Men det måste också fungera på privat nivå med enkla elräkningar och en kontrollerad elmarknad där kravet på leverantören är entydigt. Samma slags redovisning av förbrukning, samma sätt att mäta, … [Read more...]

Ungdomens ljusnande framtid

Du som vill ha en skola för alla, en kunskapsgruva för eleven och inte en elevpengsgruva för riskkapitalister. Svenskt skolsystem har under Alliansen blivit det mest radikala i världen. Friskolor gör att elever får olika villkor. När man sedan ska avancera till högre studier har man också fått … [Read more...]

Låt hela Sverige leva

Vi vill ha en levande landsbygd från norr till söder. De som bor på landet ska ha en grundtrygghet och en basservice. Här har politiken främst under Alliansen lyckats avveckla landsbygden istället för att utveckla den. Genom att främja den nära marknaden höjer vi kvaliteten i alla avseende. … [Read more...]

Värna yrkesfisket

Östersjön hotas av ett skadedjur som skyddas av EU och Naturvårdsverket. Läs Christer Olburs rapport. Du som vill ha ett levande hav med rik kust och nära fiskemarknad måste kräva att vi återtar miljöpolitien och befriar oss från de tokerier som lett till att fisken mer än halverats i våra vatten … [Read more...]

Bevara våra basnäringar

Du som vill veta varifrån maten kommer och vill bevara våra basnäringar. … [Read more...]

Alla vill bli något

Skydda svensk arbetsrättslag och värna svenska företag så får fler jobb i Sverige. I Sverige är det kollektivavtal som garanterar löntagarna en rimlig löneutveckling. Detta skapar trygghet även för företagen. Så fungerar det inte i övriga EU och när nu företag från andra länder räknar på jobb i … [Read more...]

blomman

[Read more...]

Vad är ett säkert samhälle?

Du som vill ha ett medmänskligt samhälle, som sätter människa före kapital. Vi håller med de väljare som anser att skola, vård och omsorg inte ska generera vinst till annat än folket. Läs värdegrund … [Read more...]

Uttåg ur EU

Sverige är inte längre en suverän stat. Läs detta en gång till och betänk att övriga nationer i Europa frigjort sig med svåra offer för att bli suveräna stater. Hur många förstår vad det innebär att Sverige är en lydprovins under alla suveräna EU-stater? Det påminner om feodalsamhället där de … [Read more...]

Du har ett val

Demokraterna vänder sig till dig som vill att samhället återtar skola, vård och ansvar för basnäringar, ekonomi och jobb. … [Read more...]

Frihet, jämlikhet, solidaritet

Frihet, jämlikhet, solidaritet … [Read more...]

Att fly till något nytt

Du ska alltid få en ny chans … [Read more...]

slogan

https://demokraterna.org/2013/02/04/samhorighet/?preview=true&preview_id=1140&preview_nonce=5a0ef7606f … [Read more...]

Behov av ett nytt alternativ eller parti

Ett parti som har uttåg ur EU som prioritet men som är svårt att nagla fast vid den traditionella vänster-högerlinjen. Decentralisering innebär att sprida befogenheter, makt, service och därmed möjligheter. Det både förutser och ger mångfald, nya lösningar och utveckling. Lokal företagsamhet … [Read more...]