Basinkomst – Medborgarlön

I dagsläget vore basinkomst/medborgarlön (se definition nedan) kontraproduktiv. Viljan till arbete och att få ersättning för sin insats hänger ihop. Även om det förekommer stora orättvisor när det gäller lön för insats. Många människor väljer också att jobba med uppgifter de inte får betalt för eftersom det ger mer meningsfulla resultat. Detta kan ses som orättvist då samhället drar nytta av denna idealism.

Basinkomst/medborgarlön låter naturligtvis bättre än socialbidrag men i praktiken är det vad det handlar om även om det inte är behovsrelaterat. Tanken är att alla ska få ett bidrag för att klara vardagen. Detta skulle leda till att väldigt många arbetsuppgifter inte blir bemannade. Det skulle leda till en ökad passivitet. Det är inte gynnsamt för samhället.

En mer riktig åtgärd är att lagvägen sänka löne- och bonusnivåer för högavlönade och därmed få mer pengar till flera i arbete.

Definitionen av basinkomst (på engelska basic income) är en inkomst som regelbundet betalas ut av staten till samtliga medborgare i landet på en individuell basis, och som är helt ovillkorlig. Summan är densamma oavsett om personen jobbar mycket, lite eller inte alls. Den är också densamma oavsett hur mycket eller hur lite personen står till arbetsmarknadens förfogande. Detta kan jämföras med begreppet medborgarlön (wikipedia).

20130317

%d bloggare gillar detta: