Behov av ett nytt alternativ

Decentralisering innebär att sprida befogenheter, makt, service och därmed möjligheter. Det kan innebära mångfald och nya lösningar anpassade till lokala förutsättningar.

Svenskt näringsliv har alltid varit globalt och våra marknader finns i alla världsdelar. Entreprenörer, innovatörer och företag har en internationell spelplan. Egenföretagare som är nödvändiga för landet måste också få ett fullgott stöd. Till dem hör bönder och fiskare. Grundnäringar av största vikt om vi vill kunna stå på egna ben.

Det fria näringslivet har sina uppgifter och ska ha begränsat ansvar för områden som är av central samhällelig funktion såsom energi, skola, vård, polis. Samhällets ägande av strategiska institutioner och näringar är viktig utifrån civil beredskap.

Skärp förutsättningarna för drift av vård och skola. Återreglera energi och även andra näringar som vid avreglering visat sig försämra servicen till allmänheten.

Visionen om Sverige är ett öppet och fritt land.
Vi är idag världsmedborgare. Mänskliga rättigheter är avgörande för utveckling av medmänsklighet och jämställdhet och den slags humanism som respekterar människan oavsett livsåskådning, tro, kulturell eller etnisk bakgrund. Svensk neutralitet var länge ett honnörsord och vi har en lång tradition av att engagera oss internationellt för människor i nöd. Ett federalt EU med en militär försvarspakt bygger murar mot resten av världen. Vi ska ha ett svenskt försvar men endast mot angrepp. Det kräver en annan strategi än den som nu förbereds inom EU.

Uttåg ur EU kan uppfattas som problematiskt men faktum är att alla de överenskommelser som är viktiga fanns redan innan EU och det är bara att återgå till dem och sluta betala dryga 40 miljarder till en otymplig byråkrati. Satsa istället medel på att bygga upp Sverige inifrån. Vill vi inte lämna EU ska vi åtminstone återfå får suveränitet.  Det kräver förändring av grundlagen med två val emellan.

20130211
uppdaterat 20200908

%d bloggare gillar detta: