Feminism

Feminism
Begreppet har använts för att markera kvinnans kamp för jämställdhet och lika rättigheter. Samtidigt har det kommit att representera en mansfientlighet. En fientlighet som är förståelig mot bakgrund av ett mångtusenårigt förtryck och utnyttjande av kvinnan.
Ett sätt att stärka kvinnans position på arbetsmarknaden är genom kvotering.
I USA är det genomfört inte bara utifrån genus utan även etnicitet och ras.
TV-serier bör återspegla en bred representation av samhället.
Utifrån detta blir feminism idag ett alltför smalt spår.

Det handlar om rättvisa, respekt och rättigheter. Tre r som markerar grunden för likställighet och jämställdhet.

%d bloggare gillar detta: